Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 km i dio je dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj.

Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu.

Ona počinje na oko 4 kilometra južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presjeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj.

Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok.
 

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša usmjereno je na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-povijesnog nasljeđa, dok je vlažno stanište Hutovo Blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 kilometara južno.

Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. svibnja 2018. godine.

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina. Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U. iz Španjolske.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 8,7 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Caportal.net