Natalitet u Bosni i Hercegovini je sve manji, a populacija starih sve veća, zbog čega se BiH polako pretvara u društvo starih, rekal je ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Ankica Gudeljević u razgovoru s predstavnikom Populacijskog fonda UN (UNFPA) za BiH Johnom Kennedyjem Mosotijem.

Istaknula je kako su mladi i položaj mladih u BiH veoma važni, imajući u vidu trend napuštanja zemlje.

Bio je ovo prvi radni sastanak na kojem je prezentirana misija UNFPA u BiH nakon čega su izneseni modeli mogućih oblika suradnje.

Govoreći o strategiji za mlade, Gudeljević i Mosoti su se suglasili da bi to trebao biti temelj za početak suradnje, a koji će započeti zajedničkim obilježavanjem međunarodnog Dana mladih u srpnju.

Mosoti je naglasio da cilj UNFPA nisu samo puki projekti nego čvrsta institucionalna suradnja koja će promijeniti svijest stanovnika BiH o pitanjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, zaštiti djevojaka i žena od nasilja i konačno o pitanjima mladih kao polaznoj točki za sve promjene u društvu.

Govoreći o strategiji za mlade Gudeljević i Mosoti su se složili da bi to trebao biti temelj za početak suradnje a koji će započeti zajedničkim obilježavanjem međunarodnog Dana mladih u srpnju, 2020.godine.