Sustavnije organiziranje školstva na ramskom području počelo je tek dolaskom austrougarske uprave u BiH. Vrlo često školska nastava je organizirana u iznajmljenim i privremenim učionicima, a istovremeno se radilo na izgradnji školskih zgrada. Takav slučaj bio je i sa školom na Uzdolu prije 100 godina.
 
Internet portal rama-prozor.info objavljuje dio dokumentacije koji se odnosi na gradnju škole na Uzdolu, i to:
 
-  Dopis Okružne oblasti Travnik Zemaljskoj vladi u Sarajevu s obračunom izgradnje škole od 6.10.1914. godine;
-  Naslovnu stranu procjene troškova za izgradnju glavne zgrade škole, gospodarske zgrade s pomoćnim sadržajima iz 1910. godine;
-  Planove školske i gospodarske zgrade koji su zajedno s predračunom troškova 6.10.1914. godine dostavljeni Zemaljskoj vladi u Sarajevu.

 
Prema zbirnom izvješću gradnja škole na Uzdolu s pratećom gospodarskom zgradom koštala je 17 000 kruna, a graditelj škole je bio Marko Ribinić.

Koristimo prigodu zahvaliti se doc. dr.sc. Šimunu Novakoviću, zamjeniku direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, koji je ovu zanimljivu građu pronašao u Arhivu BiH i ustupio našem portalu za objavljivanje.

Uskoro slijedi još mnogo zanimljivih objava!