Američko ministarstvo obrane će zajedno sa State Departmentom, po nalogu Kongresa SAD, tijekom naredne godine izvršiti procjenu suradnje svih država zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu sa SAD, ali i Ruskom Federacijom u oblasti obrane te izvještaj o tome dostaviti nadležnim komisijama američkog zakonodavnog tijela, doznaje Fena. 

Izvještaj će, kako se navodi u federalnom zakonu koji precizira proračun i planove za obranu SAD za 2018. godinu, sadržavati i detaljne informacije o vojnoj suradnji BiH, Srbije, Kosova i Makedonije sa Rusijom. Zakon je krajem prošlog tjedna stupio na snagu, a tekst je objavljen na internet stranici američkog Kongresa.

''Izvještaj mora sadržavati procjenu sigurnosne suradnje svih država zapadnog Balkana sa Rusijom i to listu naoružanja, obrambenih sustava i vojne tehnologije vrijedne milijun ili više dolara, koje je dobila ili kupila bilo koja država zapadnog Balkana od 2012. godine. Opis udjela vojnih snaga u treninzima i vježbama sa Rusijom u istom periodu, te opis ugovora o suradnji u koje su ušle zemlje regije sa Rusijom'',  navodi se novom u američkom zakonu.

Osim toga, Vlada SAD će Kongres morati upoznati i sa procjenom o ''obavještajnoj suradnji država zapadnog Balkana sa Rusijom'', te o posljedicama takve suradnje na interese SAD i NATO, države regije i države koje graniče sa Zapadnim Balkanom. Također, tražit će se iste procjene i informacije o suradnji država sa Sjedinjenim Američkim Državama te opis udjela i aktivnosti četiri države u programima NATO, posebno Partnerstvu za mir.

Dokument koji će američko ministarstvo obrane i State Department dostaviti komitetima Kongresa će, kako je precizirano, biti javan, ali će moći sadržavati dijelove koji neće biti dostupni javnosti. Osim toga, u dokumentu se opširno govori o programima reakcije na ''prijetnju Ruske Federacije'' interesima SAD širom svijeta.