Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Gordan Milinić na sastanku s predstavnicima grada Ningbo iz Kine dogovorio je posjetu 40 kineskih kompanija BiH u listopadu ove godine.

Direktor sektora za prekogranična ulaganja Ningboa Pan Yingming i direktor FIPA-e Milinić su zaključili da postoji neiskorišteni potencijal za unapređenje suradnje između BiH i Ningboa u sektorima prerade metala, proizvodnje hrane, prerade drveta, energetike, IT sektora, te da je potrebno intenzivirati kontakte, što će biti realizirano dolaskom 40 kineskih kompanija u BiH u listopadu ove godine.

Ningbo, grad s više od sedam milijuna stanovnika, ima 160.000 privatnih kompanija, od kojih je 21 na listi 500 vodećih privatnih poduzeća u Kini, kao i više od 360.000 manjih porodičnih firmi.

Proglašen je 2013. godine za jedno od najatraktivnijih odredišta za ulaganja u Kini, ali i za jedan od najaktivnijih gradova u širenju biznisa u inostranstvo. Među vodećim je i po broju industrijskih i bescarinskih zona. Privatni sektor učestvuje s gotovo 80 posto u ukupnom bruto domaćem proizvodu Ningboa i pokriva 85 posto radnih mjesta.

FIPA će prilikom posjete gospodarstvenika iz Ningboa pripremiti prezentacije atraktivnih investicijskih projekata, sastanke s relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti i vlasnicima projekata, te organizirati i posjete mogućim lokacijama za ulaganje.

''Posjeta kineskog izaslanstva iz grada Ningbo će biti prva sektorski i projektno sustavno organizirana posjeta jednog gospodarskog izaslanstva iz Kine, na kojoj će fokus biti na konkretnim investicijskim i izvozno orijentiranim projektima i dogovorima o suradnji'', priopćeno je iz FIPA-e.