Tag: grijalica

Grijalicu ne uključujte u produžni kabel, evo zašto

Grijalicu ne uključujte u produžni kabel, evo zašto

03.01.2018 19:32 Budite oprezni
Opasna grijalica na tržištu BiH

Opasna grijalica na tržištu BiH

26.12.2015 17:14 Proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i sa standardom.