Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije je na šestoj redovnoj sjednici donijelo  Odluku o visini premije osiguranja (markice) za 2018. godinu.

Premija će, kao i ranijih godina, za osiguranike starije od 18 godina iznositi 20 KM po osiguraniku.

Djeca do navršene 18. godine života oslobođenja su plaćanja premije osiguranja-markice, naveo je ZZO HNŽ u svom priopćenju.