Bosna i Hercegovina dobila je danas zeleno svjetlo za aktivaciju Akcijskog plana za članstvo (MAP) na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a u Bruxellesu.

Program MAP predviđa savjetovanje, pomoć i praktičnu podršku prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti NATO-u.

Akcijski plan za članstvo zapravo znači ubrzanu provedbu reformi u zemlji koja ima aspiracije postati članicom NATO-a. To znači ne samo prilagodbu obrambene politike, nego i provedbu niza reformskih mjera koji bi državu-aspiranticu približile NATO standardima.

Kroz taj proces prilagodbe prošle su sve države središnje i istočne Europe, uključujući Hrvatsku, koje su po okončanju hladnog rata postale članicama NATO-a.

Sjevernoatlanski savez je MAP za BiH odobrio još na summitu u Tallinnu 2010. godine, no uz temeljeni uvjet uknjižbe perspektivne vojne imovine poput vojarni, vježbališta i skladišta na državu BiH.

Riječ je o 57 takvih lokacija, no prenošenju vlasništva nad tim objektima na državu odlučno su se protivili u Republici Srpskoj tražeći da takva imovina bude vlasništvo entiteta koji bi ih onda mogli iznajmljivati državi odnosno Ministarstvu obrane.

Za proteklih osam godina riješen je problem uknjižbe 31 takvog objekta, no svi u oni na teritoriju Federacije BiH.

Članice NATO-a sada su odlučile "omekšati" prvotno stajalište te ipak otvoriti put aktiviranju MAP-a, za što su dugo lobirali i hrvatski i bošnjački političari iz BiH.