Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Zdenko Andabak, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine danas je izreklo presudu kojom je optuženi oslobođen optužbe da je počinio kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Zdenko Andabak je oslobođen optužbe da je u tijeku ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, za vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i tzv. Armije Republike Bosne i Hercegovine (AR BiH) tijekom srpnja 1993. godine, na području Sjeverozapadne Hercegovine, kao pomoćnik načelnika Uprave Vojne policije za operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina HVO i zapovjednik Druge lakojurišne bojne Vojne policije HVO, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

Optuženi je u cijelosti oslobođen naknade troškova krivičnog postupka, te oni padaju na teret proračunskih sredstava, priopćeno je iz Suda BiH.

Dnevnik.ba