Sigurnost u prometu i prevencija prometnih nesreća vrlo su kompleksna područja. Kako bi se u njima postigli rezultati, bitno je poznavati uzroke nezgoda, načine povećanja sigurnosti i načine utjecaja sigurnosti na sudionike u prometu.

Upravo u tom pravcu JP Ceste Federacije ulažu znatna sredstva na razvoju i povećanju sigurnosti u prometu na području općine Prozor-Rama.

Zahvaljujući angažmanu dužnosnika iz Rame u tijeku su pripremne radnje zakonom propisane kako bi projekt izgradnje pothodnika, nogostupa, pješačkih staza, rekonstrukcije tunela, uređenja autobusnih stajališta, što prije ugledao svjetlo dana, odnosno kako bi radovi mogli započeti.Investitor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, poslove na izgradnji pothodnika kod skretanja za naselje Pograđe, na cesti M16.2. dodijelio je poduzeću HERING d.d. Široki Brijeg, te su se stekli svi zakonski uvjeti za izgradnju istog. Sredstva su osigurana u proračunu JP Ceste Federacije BIH d.o.o., još u 2018. godini, a vrijednost projekta je 300.000,00 KM. Obavijest o početku radova na izgradnji pothodnika dostavljena je nadležnoj općinskoj službi, i trenutačno se izvode pripremni radovi, kako bi se osigurao nesmetan promet.Isto tako u proračunu JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu osigurana su znatna financijska sredstva za projekte na području općine Prozor-Rama. Tako je već započeta procedura za izgradnju pješačkih staza u naselju Gračac, od Lovnice do odmorišta Gračac, zatim izgradnja pješačke staze u naselju Gračanica, od središta naselja do skretanja prema područnoj školi. Vrijednost ova dva projekta je 420.000,00 KM. Radovi na izgradnji pješačke staze na Gračanici, započeli su prije nekoliko dana.

Također, u planu je izgradnja pješačke staze od Jasena do skretnja za Ustiramu, odnosno od mjesta Rat do skretanja za Ustiramu u dužini od 500 metara. Ovaj projekt je u fazi izrade.

Uz ova dva projekta raditi će se i adekvatna autobusna stajališta za naselja Gračanica, Gračac i Lug. Isto tako, na trasi magistralne ceste M16.2., kod skretanja za naselje Duge, osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, kako bi se uradio kvalitetan ulaz i izlaz za selo Duge, odnosno uradilo kvalitetno povezivanje magistralne ceste sa lokalnom cestom. Pokrenute su zakonske procedure za realizaciju navedenog projekta.  

Pored toga, u naselju Lug, vršit će se sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida, a Ugovor za izvođenje radova u iznosu od 280.000,00 KM dodjeljen je poduzeću HP INVESTING d.o.o Mostar. Iznad naselja Gmići, na dionici magistralne ceste vršit će se sanacija ceste, a sve u cilju sigurnosti i kvalitete prometa.

Pored navedenog, u okviru Projekta sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u FBiH, potpisian je ugovor za izvođenje radova - Rekonstrukacija tunela Jasen na magistralnoj cesti M-16.2, dionica Prozor – Jablanica, Ustirama, Izvođač radova je JV HP Investing d.o.o. Mostar i Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, a vrijednost ugovora je 5.516.867,61 KM s uključenim PDV-om. Podneseni su zahtjevi za Urbanističkom i Građevnom dozvolom za navedene radove, te se može brzo očekivati početak radova na rekonstrukciji ovoga tunela.Na području općine Prozor-Rama JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo ulažu znatna sredstva cca 7.000.000,00 KM, pa se s pravom može reći da općina Prozor-Rama postaje značajno gradilište, od obnove magistralne ceste, rekonstrukcije tunela, izgradnje podhodnika, izgradnje pješačkih staza, kvalitetnih pristupa na lokalne ceste, te do izgradnje kvalitetnih autobusnih stajališta.

Valja napomenuti da su JP Ceste Federacije BiH, na području Rame uložili 750.000 KM u izgradnju kružnog toka na ulazu u Prozor, te izgradili odmorište na Makljenu.