Služba za opću upravu i društvene  djelatnosti Općine Prozor-Rama, obavještava korisnike braniteljsko-invalidske zaštite da je započela identifikacija korisnika osobne i obiteljske invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Svi korisnici su dužni  u što kraćem roku, najkasnije do 30.04.2023. godine dostaviti  izjavu o identifikaciji u gore navedenu Službu.

Ukoliko korisnici borave izvan područja općine Prozor-Rama, koja vrši njihov obračun sredstava invalidnine, potrebno je svakih šest mjeseci ovome nadležnom tijelu dostaviti ovjerenu izjavu  o svakoj izvršenoj identifikaciji. To podrazumjeva izjavu ovjerenu od strane općinskog organa u drugoj općini u FBiH, odnosno općini koja se nalazi u Republici Srpskoj.

Ako korisnik stalno boravi u inozemstvu, obvezan je dostaviti ovjerenu izjavu koju ovjerava nadležni notar.

Identifikacija je potrebna kako bi Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama, mogla pratiti statusne promjene korisnika, a zbog kontrole izvršenja Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Ukoliko se korisnik ne odazove pozivu za dostavljanje spomenute izjave o životu ili ne pristupi neposrednoj identifikaciji, prvostupanjsko tijelo dužan je do pribavljanja, zaključkom o privremenoj obustavi, obustaviti isplatu stečenih prava.

prozor-rama.org