Federalni zavod za statistiku objavio je jučer demografske podatke za lipanj. Kao i u većini prethodnih mjeseci, najvitalnija županija je Zapadnohercegovačka koja ima najpozitivniji prirodni priraštaj: 81 rođenih i 74 umrla. Još samo Zeničko-dobojska županija ima pozitivan omjer rođenih i umrlih (255:251).

Najgora situacija je u Unsko-Sanskoj županiji koja bilježi 110 rođenih i 173 umrlih, te u Tuzlanskoj i Srednjobosanskoj koje bilježe negativni priraštaj od -44. Negativni priraštaj ima i Županija Sarajevo.

Otkako je počeo egzodus iz svih dijelova Federacije donošenjem novih njemačkih imigrantskih zakona 2017, već nekoliko godina u većini perioda sve županije osim Zapadnohercegovačke imaju negativni priraštaj. Ironično, tijekom Jugoslavije upravo je ovaj prostor imao najveću emigraciju i bio najmanje razvijen, dok je danas obrnuto. Čini se da su neke druge županije preuzele "štafetu" iseljavanja i nerazvijenosti.

Dnevnik.ba