Udruga Hrvata BiH Prsten putem Zaklade Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine, te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.

U skladu s navedenim Upravni odbor Zaklade Prsten, temeljem Odluke od 17. rujna 2019. godine, raspisuje

                                                                                         NATJEČAJ

za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2019./2020. godinu


1. Visina stipendije za studente iznosi 1.000,00 kn mjesečno

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:

-  da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju)
-  da nisu ponavljali godinu
-  da nisu stariji od 26 godina
-  da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.

3. Kandidati se biraju tako da se dodatno vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija, druga  postignuća tijekom studija te članstvo u UHBH Prsten.

Povjerenstvo za odabir stipendista zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u Udruzi Prsten. Povjerenstvo će ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u Udruzi Prsten.

4. Rok za prijave na natječaj je 31. listopada 2019. godine.

Uz  PRIJAVNI OBRAZAC  prilažu se sljedeći dokumenti:
- životopis
- pismo motivacije
- rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
- potvrda o prebivalištu
- potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2019./2020. godini (zimskom semestru)
- ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2018./2019. godini
- izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
- potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2018. godini za sve članove kućanstva
- potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2019. godini
- kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.

Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:
 
ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Ulica grada Vukovara 235
10 000 Zagreb

5. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 12. studenog  2019. godine na web-stranici Udruge Prsten.

6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja, vrednovati aktivnosti stipendista u radu Udruge Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju, bez prava na žalbu stipendista, ukoliko stipendist ne sudjeluje aktivno u radu Udruge Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira.