Federalne vlasti traže nove modalitete financiranja nastavka izgradnje koridora Vc, ali neće odustati od osiguravanja kreditnih sredstava za ovu namjenu, piše Večernji list BiH. Vidljivo je to i iz plana poslovanja JP Autoceste Federacije BiH za 2016. godinu.

- Uz postojeće kreditne aranžmane, Javno poduzeće Autoceste pokrenulo je i druge aktivnosti vezane uz osiguravanje financijskih sredstva kod međunarodnih financijskih institucija te će se u idućem razdoblju nastaviti s aktivnostima na postizanju efektivnosti sredstava, i to za kreditno zaduženje kod OFID - OPEC Fonda za međunarodni razvoj za osiguranje sredstava u visini od oko 60 milijuna eura (48 milijuna dolara i 24 milijuna eura) za financiranje izgradnje poddionice Klopče - Donja Gračanica, kao i kreditno zaduženje kod EIB-a u visini od 100 milijuna eura za izgradnju poddionice Zvirovići - Počitelj, navodi se u planu u čijem smo posjedu. U ovoj godini JP Autoceste planira nastavak aktivnosti na potpisivanju sporazuma o zajmu i postizanju efektivnosti kredita od EBRD-a u visini od 80 milijuna eura, a odnosi se na financiranje izgradnje poddionice Pečuj - tunel Zenica i Buna - Počitelj. Također je najavljeno pokretanje aktivnosti na potpisivanju i postizanju efektivnosti zajma s Kuvajtskim fondom u visini od 30 do 50 milijuna eura, a odnosi se za financiranje izgradnje poddionice Klopče - Donja Gračanica.

Također, planira se pokretanje inicijative za zaduživanje za izgradnju dionice Buna - Mostar jug u iznosu od 167 milijuna eura, kao i za izgradnju dionice Zenica sjever - Nemila vrijednosti 125 milijuna eura. Inicirat će se i zaduženje kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija u okviru projekata Konjic - Salakovac (faza I) preko modela "financiraj i izgradi" u iznosu od 370 milijuna eura. Usto, JP Autoceste planira pokrenuti inicijative za sufinanciranje projekata dionice Zenica sjever - Nemila i Mostar jug - Buna iz sredstava WBIF-a.

U 2016. godini JP Autoceste pokrenut će proceduru dugoročnog zaduženja kod banaka u visini do 90 milijuna KM u cilju pokrića obveza nastalih u prethodnom razdoblju ili će pokrenuti proceduru osiguranja sredstava preko emisije obveznica ili kratkoročnog zaduženja za dodatnih 30 milijuna KM na revolving osnovi ili drugih izvora.

- JP Autoceste će u slučaju nedostatka sredstava za vlastito sudjelovanje za realizaciju projekta izgradnje autoceste na koridoru Vc ili bilo kojeg drugog razloga koji bi doveo do nelikvidnosti projekta (privremena obustava povlačenja kreditnih sredstava ili sl.) osigurati dodatne financijske izvore povećanjem postojećih kreditnih okvira, emisijom vrijednosnih papira, komercijalnim kreditnim aranžmanima ili novim aranžmanima s međunarodnim financijskim institucijama, stoji u planu poslovanja za 2016. JP Autoceste Federacije BiH.