Kao i u brojnim drugim sredinama, i u Rami su veliki ekološki problem ilegalna odlagališta otpada. Kud god krenuli, možete primijetiti zagađenost okoliša raznim vrstama otpada. Brojni su uzroci ovakvoga stanja, jedan od glavnih, svakako je niska razina ekološke svijesti kod ljudi.

Postojanje ilegalnih odlagališta otpada predstavlja veliku opasnost od zagađenja okoliša, prvenstveno tla i podzemnih voda. Uz to, otpad odbačen u okoliš, pogodan je za razmnožavanje glodavaca i drugih štetočina koji su prijenosnici brojnih zaraznih bolesti. Uz nabrojano ne treba izostaviti niti narušavanje izgleda krajobraza.

Kroz dosadašnji rad na terenu kao i kroz uobičajene planinarske aktivnosti HPD “Rama”, često se susrećemo s ilegalnim odlagalištima otpada, i čije postojanje je teško objasniti nekome tko kao planinar, izletnik ili turist dolazi u Ramu.

S ciljem promjene stanja na terenu, i pokretanje ozbiljnije eko inicijative, HPD “Rama”, započeo je opsežan projekt identificiranja, lociranja i mapiranja ilegalnih odlagališta otpada.

Svaka lokacija će biti snimljena GPS uređajem čime će se automatski dobiti podaci o njenom položaju na karti, također, svaka lokacija bit će fotografirana. Od prikupljenih informacija i fotografija, napravit će se baza podataka i interaktivna karta.

Osnovni cilj je tijekom ove kalendarske godine “pokriti” što veći prostor i prikupiti podatke o lokacijama s ilegalnim odlagalištima.

S obzirom da je projekt bitan za širu društvenu zajednicu cilj je uključiti pojedince i institucije i uspostaviti suradnju s njima.