Nakon što se WhatsApp našao na meti tijela EU za zaštitu potošača i Europske komisije zbog svog odnosa prema korisnicima, postignut je dogovor prema kojem će WhatsApp poštivati pravila EU, bolje informirati korisnike i poštivati njihov izbor pri promjenama odnosno ažuriranju pravila korištenja.

Podsjetimo, tijela EU za zaštitu potrošača poslala su dopis WhatsAppu u siječnju 2022. nakon upozorenja Europske organizacije za zaštitu potrošača (BEUC) i osam njezinih udruženja članova o navodnim nepoštenim praksama u kontekstu ažuriranja uvjeta usluge WhatsApp i politike zaštite privatnosti, prenosi Zimo.

U lipnju 2022. mreža CPC poslala je drugi dopis WhatsAppu u kojem je ponovila zahtjev da se potrošače jasno obavijesti o poslovnom modelu usluge, a posebno ostvaruje li WhatsApp prihode od komercijalnih politika koje se odnose na osobne podatke korisnika. Nakon rasprave mreže CPC, Komisije i poduzeća WhatsApp, WhatsApp je potvrdio da ne dijeli osobne podatke korisnika u svrhe oglašavanja.

Nakon dijaloga s tijelima EU-a za zaštitu potrošača i Europskom komisijom (mreža CPC), WhatsApp se obvezao da će biti transparentniji pri izmjeni uvjeta pružanja usluge. Korisnicima će olakšati odbijanje ažuriranja, ako se s njima ne slažu te će jasno objasniti kada takvo odbijanje dovodi do toga da se korisnik više ne može koristiti uslugama WhatsAppa.

Osim toga, WhatsApp je potvrdio da se osobni podaci korisnika ne dijele s trećim stranama ili drugim poduzećima korporacije Meta, uključujući Facebook, u svrhe oglašavanja.

Dijalog su koordinirali Švedska agencija za zaštitu potrošača i Irsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača, uz pomoć Komisije.

Kako ističu iz Komisije, mreža za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) aktivno će pratiti kako WhatsApp provodi te obveze pri svakom budućem ažuriranju svojih pravila i, prema potrebi, osigurati usklađenost, uključujući mogućnost izricanja novčanih kazni.