Drugog srpnja na Kedžaru
Svi će doći koji mogu
Jer je naša Diva vječna
I moli se za nas Bogu

Tristotinjak već godina
Vran planina Divu skriva
A naša je čvrsta vjera
Kao i tad i sad živa

Koliko su djece samo
Ramske majke izrodile
I pretežno u nemanju
Podigle i odgojile

Uputile pravim putem
Okretale kuda treba
Usadile čvrstu vjeru
I siguran put do neba

I Diva je Ramsko dijete
Na Zahumu je rođena
I dostojno svome mjestu
Učena i  odgojena

Na prvom joj mjestu vjera
A poštiva i ostalo
Ljubav Ramska čuvena je
Na daleko to se znalo

Nemoj Ramcu protiv vjere
Ne priznaje on te teme
Ćorava se kani posla
I ne gubi zalud vrijeme

Svima nam je naša Diva
Put i pravac pokazala
Zbog vjere i svoje časti
Mladalački život dala

Nema zlata nema para
Kad je vjera u pitanju
Zbog vjere je Ramac pravi
Ostaviti sve u stanju

Sastavio: Ivan Čuljak