Zbog višednevnog povećanja vodostaja rijeke Save došlo je do oštećenja nasipa (klizišta) na lokalitetu Mlinarice, općina Kozarska Dubica, tako da su Oružane snage BiH (OSBiH) danas dodatno angažirali 40 vojnika, a odobrena je i upotreba helikoptera i drugih potrebnih resursa za potrebe saniranja nasipa i pružanja pomoći civilnim organima.

Pripadnici OSBiH angažirani su na osnovu provedene procedure i odobrenja od Predsjedništva BiH.

OSBiH su spremne, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, nastaviti pružati neophodnu pomoć i podršku civilnom organima vlasti i građanima na  ugroženim područjima u obrani od poplava, a angažovanje će trajati do okončanja potrebnih aktivnosti,  priopćeno je iz Ministarstva obrane BiH.