Na današnjoj, 129. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije  usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za rujan ove godine u kojem  će biti planirana sredstva za isplatu poticaja u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM.      

Vlada je usvojila Program mjera za preveniranje, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za razdoblje 2020.-2022. godina, koji za cilj ima povećanje razine svijesti javnosti o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama obiteljskog nasilja, te štetnosti nasilnog ponašanja. Program, uz ostalo, obuhvaća organiziranje informativne kampanje o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, pravima žrtava nasilja i postojećim mehanizmima zaštite, organiziranje kampanje ''16 dana aktivizma'' u svim općinama HNŽ, izradu informativnih pisanih materijala koji će biti distribuirani žrtvama nasilja kako bi se u potpunosti informirali o svim mogućnostima dostupnim u različitim sustavima, te izradu Imenika ustanova, organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.

Članovi Vlade usvojili su i Lokalni akcijski plan (LAP) za rješavanje problema Roma u HNŽ. Naime, u suradnji s Misijom OESS-a u BiH kao i s predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi, izrađen je LAP  kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNŽ za razdoblje 2021.-2024. Tijekom rasprave istaknuto je kako je HNŽ prva Županija u F BiH koja je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupila rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

S obzirom na iskazanu punu opredijeljenost za procese europskih integracija, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju s British Councilom koji će omogućiti daljnje jačanje kapaciteta državnih službenika, te umrežavanje i jačanje suradnje sudionika Programa EU za mlade državne službenike u BiH. Cilj Programa je potpora pri razvitku profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave zasnovanog na zaslugama, te stručno usvaršavanje i mobilnost novog naraštaja državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja BiH Europskoj uniji.

Vlada je, također,  usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju poduzetništva i obrta na području HNŽ u 2019. godini. U Informaciji je istaknuto kako raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkuretnosti što i dalje sprječava značajniji ekonomski rast gospodarstva HNŽ. Stoga je, s ciljem poboljšanja sposobnosti gospodarstva Županije da odgovori potrebama tržišta, nužno poduzeti sve raspoložive mjere kako bi se stvorio još pozitivniji ambijent za razvitak srednjih i malih poduzeća, te uvjeti za privlačenje investiranja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je donijela više odluka u svezi s dodjelom koncesija, među kojima odluke o dodijeli koncesija za eksploatiranje mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena vapnenca na lokalitetu ''SRNJAK'' općina Ravno i kamena krečnjaka na lokalitetu ''ZAČULA'' općina Ravno,  te odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za četiri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ''SLIPČIĆI I'', ''SLIPČIĆI II'' i ''SLIPČIĆI III na području Grada Mostara i ''JUDIK'' u općini Neum.

Vlada je razmotrila Informaciju o poduzetim radnjama Županijskog stožera civilne zaštite temeljem Informacije i zaključaka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi o trenutnom epidemiološkom stanju u HNŽ. Tijekom rasprave istaknuto je kako se epidemiološko stanje usložnjava, te su građani iznova pozvani na poštivanje propisanih mjera zaštite, a mjerodavna tijela na svim razinama da snažnije kontroliraju provedbu donesenih mjera. Također, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi zaduženo je da priredi aktualno izvješće o epidemiološkom stanju u HNŽ koje će biti razmotreno na sljedećoj sjednici Vlade.

Vlada je danas održala i nastavak 128. sjednice na kojemu je, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, izdvojila 400.000 KM za policijske odore, 340.000 KM za opremu za rad policijskih službenika i 151.495 KM za leasing za nabavu policijskih vozila.