Udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, sunca i vjetra, raste brže nego što se očekivalo. To je objavila Međunarodna agencija za energiju IEA.

Međunarodna agencija za energiju IEA korigirala je svoju prognozu o rastu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, i to osjetno prema gore. U prognozi upravo objavljenoj u Singapuru, IEA polazi od toga da će korištenje obnovljivih izvora do 2021. godine porasti za 42 posto. To je znatno optimističnije nego što se procjenjivalo prije godinu dana.

IEA smatra da je 2015. godine postignut globalni zaokret kod obnovljivih izvora energije. Više od polovice kapaciteta elektrana izgrađenih 2015. temelji se na obnovljivim izvorima, prije svega na vjetru i suncu. Osim toga, kapacitet svih elektrana u svijetu na obnovljive izvore od 2015. je veći nego kapacitet svih elektrana na ugalj.

„Doživljavamo transformaciju globalnih tržišta električne struje, a predvode je obnovljivi izvori. Jačanju korištenja obnovljivih izvora doprinose sve više zemlje na pragu industrijalizacije“ kazao je direktor Agencije Fatih Birol, javlja Deutsche Welle.

IEA prognozira da će udio obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji struje porasti s 23 posto iz prošle godine na gotovo 28 posto u 2021. godini. Za ubrzani prelazak na obnovljive izvore autori studije vide više razloga: to je, primjerice, smanjenje cijene proizvodnje energije uz pomoć sunca i vjetra, čime ona postaje konkurentnija, a tu je i sve jača politička potpora.

Dok je zaštita klime važan pokretač jačanja proizvodnje struje na načine koji izlučuju manje ugljičnog dioksida, u brojnim zemljama, osobito u Aziji, važnu ulogu igra smanjenje zagađenja zraka. Idućih godina će proizvodnju iz obnovljivih izvora osobito jačati azijske zemlje.

Kina i dalje ostaje neosporni predvodnik za obnovljive izvore energije. Na nju otpada gotovo 40 posto svjetskoga rasta, kaže se u izvještaju Međunarodne agencije za energiju.

Izvještaj pozitivno ocjenjuje i uvjete za jačanje korištenja obnovljivih izvora u Indiji i SAD-u.