Program podrške poduzetništvu implementirat će se na području 33 općine u BiH, a očekuje se da će program u 2018. obuhvatiti više od 500 poslovnih ideja koje trebaju rezultirati pokretanjem malih poduzeća, istaknuto je tijekom četvrtog Foruma službi za zapošljavanje koji je održan u petak u Sarajevu.

Forum je organizirala Agencija za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske, a u fokusu su bile dvije teme - formalizacija suradnje sa 33 lokalne zajednice i potpisivanje memoranduma o razumijevanju i suradnji za implementaciju Reformskog paketa u javnim službama za zapošljavanje.

Rukovoditelj Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Ranko Markuš kazao je na konferenciji za novinare da se dugi niz godina radi na reformi javnih službi za zapošljavanje, prije svega, kroz reformu infrastrkuture gdje se grade suvremeniji biroi zapošljavanja da bi usluge koje se pružaju nezaposlenim osobama bile efikasnije.

Sa druge strane, službe za zapošljavanje ne mogu raditi svoj posao ukoliko nema otvorenih radnih mjesta i tu ja važno da se pravi sinergija između općina i službi za zapošljavanje.

- Danas smo potpisali sporazume sa 33 općine i Kantonom Sarajevo i na temelju toga radit ćemo na odabiru mladih ljudi koji imaju sklonosti ka poduzetništvu, zatim na njihovoj obuci i izradi biznis planova i u finalnoj fazi na financiranju tih biznis planova - istakao je Markuš.