Demobilizirani branitelji i članovi njihovih obitelji mogu ostvariti prava na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a prema Prijedlogu zakona pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i u po hitnom postupku Parlamentu FBiH uputila.

Demobiliziranim braniteljem se, u smislu ovog zakona, smatra pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je sudjelovao u pripremama za obranu ili u obrani BiH od 18.9.1991. do 22.4.1996. godine, a minimalno godinu dana. Demobiliziranim braniteljem dobrovoljcem smatra se i osoba koja je, u istom vremenu, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u Oružane snage.

Također su osigurani povoljniji uvjeti i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije umirovljavanje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama.

Među pravima su i stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknada za pogodnost, za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. Tu su i dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u umirovljeničke domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja, izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branitelja, te besplatna pravna pomoć.

Uz ova prava, propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrembeno-oslobodilačkog rata.

Federalno ministarstvo financija danas je zaduženo da, s ciljem osiguranja sredstava za provedbu Zakona, u najkraćem roku pripremi Rebalans proračuna FBiH za 2019. godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri.

Kako je predviđeno, primjena Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji počinje 1. srpnja 2019. godine, uz istovremen prestanak važenja Sporazuma postignutog između Vlade FBiH i boračkih udruženja o dosegnutoj razini sredstava u proračunu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.

Vlada je danas zadužila rukovoditelje federalnih organa da povuku naloge za isplatu po osnovu tužbi zaposlenika.

O naftnim terminalima

Vlada FBiH u četvrtak je usvojila nekoliko informacija i donijela jednu odluku koja se odnosi na Naftne terminale Federacije (NTF) d.o.o. Ploče.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o zahtjevu za povećanje temeljnog kapitala NTF-a, te d.o.o. Ploče, te prihvaćen Program tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture ovih terminala s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju za 2019. godinu.

Vlada se suglasila sa zahtjevom privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za investiranje u NTF u iznosu 4.000.000 KM, te danas donijela i Odluku o dodjeljivanju ovog iznosa s ciljem povećanja kapitala NTF-a.

Danas su usvojene i informacije o Programu tehničko­tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF-a s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture za period 2019.-2021. godina, zatim o kontroli namjenskog utroška financijskih sredstava i praćenju dinamičkog plana realizacije projekta, kao i izvještaj o poduzetim radnjama koje se odnose na prijave štete vjerovnika iz štetnog događaja od 5. kolovoza 2018. godine.

Interes FBiH za usluge željezničkog prometa u 2019. godini

Današnjom Odlukom, Federalna vlada je utvrdila interes Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2019. godini.

Za željeznički putnički promet je riječ o pravcima Sarajevo - Bihać - Sarajevo (jedan par vlakova) i Sarajevo - Čapljina - Sarajevo (dva para).

U kombiniranom željezničkom prometu to su relacije Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Konjic i Čapljina granica -Visoko.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će zaključiti ugovor sa Željeznicama FBiH kojim će urediti sufinanciranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombiniranog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu.