Do kraja ožujka bit će poznato u kojem će točno postotku umirovljenici u Federaciji BiH dobiti svoja uvećana primanja kroz redovito usklađivanje, koje se, prema Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju, vrši svakog 15. travnja u godini.

Za konačno usklađivanje mirovina potrebni su službeni podaci o indeksu potrošačkih cijena i o rastu bruto društvenog proizvoda (BDP) za proteklu godinu, a koji će, kako je to za Fenu potvrdio direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić, biti objavljeni 31. ožujka.

Formula za izračun točnog postotka uvećanja mirovinq je da 50 posto iznosa dva navedena parametra u zbroju daju iznos usklađivanja.

Prema dosadašnjim projekcijama, postotak po osnovu redovitoh usklađivanja u travnju bi trebao biti 15,67 posto.

Uvećanje mirocvina za 11,1 posto po osnovu redovitog usklađivanja, podsjetimo, zbog teške ekonomske situacije otpočelo je već u siječnju, kada je primijenjen takozvani akontativni model.

No, od svibnja umirovljenicima će definitivno primanja biti veća za najmanje 15 posto te će im od svibnja retroaktivno biti nadoknađena razlika u odnosu na sadašnjih 11,1 posto za prethodne mjesece, počevši od 1. siječnja.

U Savezu umirovljenik FBiH su najavili da će, ako inflacija nastavi rasti ovim tempom, već u lipnju tražiti i izvanredno usklađivanje mirovima, što bi u tom slučaju dovelo do novog uvećanja njihovih primanja.

Kada je riječ o izvanrednom usklađivanju mirovina, u odnosu na redovito, ta odluka je na Vladi FBiH. Tako Federalna vlada može jedanput tijekom godine izvršiti izvanredno usklađivanje ako je stopa rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini bila veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u proračunu FBiH.

Ti podaci, kako sada stvari stoje, umirovljenicima idu u prilog.

– Po osnovu izvanrednog usklađivanja mirovine su bile uvećane za samo 3,5 posto, što smo ocijenili diskriminatornim. Na posljednjem sastanku s Vladom FBiH smo najavili da ćemo tražiti izvanredno usklađivanje već u lipnju ako se ovakvim tempom nastavi rast cijena. Pojedini analitičari iznose da inflacija stagnira, međutim, mi nismo primijetili da je išta postalo jeftinije. Naprotiv, cijene divljaju – rekli su nam iz Saveza.

U savezu su odlučni u tome da neće prihvatiti scenarij kakav se odigrao prošle godine, kada su, praktično, u isto vrijeme donesene odluke i o redovitom i o izvanrednom usklađivanju, što je u konačnici dovelo do rasta od svega 11 posto.

Avaz.ba