U protekla dva dana, udruga Glas organizirala je prvu u nizu obuka u okviru projekta "Osnaživanje žena iz ranjivih skupina za socijalnu i ekonomsku integraciju", financiranog od strane Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Glavni cilj je osnaživanje žena i aktivistica za zastupanje potreba i interesa žena iz ranjivih skupina, posebno žena žrtava rodno zasnovanog nasilja i majki osoba sa teškoćama u razvoju. Najvažniji rezultat ove obuke je analiza specifičnih problema odabranih od strane sudionica.

Odabrani problemi i preporuke analizirati će se dalje tijekom obuke i sastanaka sa multisektorskom grupom koja je ranije oformljena na području općine Prozor-Rama.

Za ovu obuku sudionice su pokazale veliki interes i dale na raspolaganje svoje ideje, inicijative, analize i preporuke sa kojima će biti upoznati članovi multisektorske grupe (koju cine predstavnici institucija općine Prozor-Rama). Obuku je vodila Sanja Tošić, ekspertica za ljudska prava.