Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prva tri mjeseca 2019. godine, riješili 60.178 najstarijih predmeta, odnosno realizirali 38 posto plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta.

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 158.470  najstarijih predmeta.

U razdoblju 01.01.-31.03.2019. u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 39.010 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 19.280 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 715 predmeta dok je Sud BiH riješio 610 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta, priopćeno je iz Visokog sudskog tužilačkog vijeća (VSTV) BiH.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u planovima se nalazi 1.339 predmeta više, dok je realizacija veća za 2 posto.

Od prvostupanjskih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realizuju minimalno 25 posto svojih planova. Analiza je pokazala da su prvostupanjski sudovi realizirali plan u jednakom ili većem postotku od očekivanog te u prosjeku ostvarili 35 posto plana dok su sudovi viših instanci, koji plan kreiraju na tromjesečnoj osnovi, realizirali 96 posto plana. Sudovi viših instanci, koji postupaju u prvostepenim predmetima, i za koje kreiraju godišnji plan rješavanja predmeta, realizirali su 37 posto plana.

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH.

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za razdoblje 01.01.- 31.03.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.