Postupak vraćanja u Bosnu i Hercegovinu ako ste kao turista izgubili putovnicu u nekoj od EU država.

Dakle, potrebno je da se javite u prvo Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine i da tražite “Putni list” kako bi mogli nazad u BIH.

Putni list se izdaje državljaninu BiH koji je u inozemstvu na bilo koji način ostao bez putne isprave, isključivo radi povratka u BiH.

Putni list izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u BiH, ali ne dužim od 30 dana.

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe putovnice potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi.

Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe putovnice, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave.