U pogonima Termoelektrane Gacko u četvrtak je uništeno više od 700 kilograma droga, najviše marihuane, amfetamina, heroina, kokaina i sintetičkih droga koje su zaplijenjene i oduzete prilikom kriminalističkih istraga. 

Ulična vrijednost uništene opojne droge procjenjuje se na oko sedam milijuna KM.  

Oduzimanjem i uništavanjem opojnih droga smanjena je mogućnost da građani, a prvenstveno najmlađa i najranjivija populacija, dođe u dodir s drogama, te na taj način je ispunjen i jedan od općih ciljeva koji se nalazi u Državnoj strategiji nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH 2018-2023. 

Povjerenstvo za uništavanje opojnih droga Vijeća ministara BiH, u suradnji s Odsjekom za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti BiH, u posljednja tri mjeseca intenzivno je radila na prikupljanju i pripremi za uništavanje oduzetih droga koje su bile predmet rada policijskih i pravosudnih organa u BiH. 

Veliki doprinos prilikom realizacije tih aktivnosti dali su i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu koji su vršili osiguranje i prijevoz, kao i pripadnici Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja Federalne uprave policije koji su pružali stručnu podršku.

Također, ostvarena je izuzetno dobra suradnja s rukovodstvom Termoelektrane Gacko koji su još jednom ustupili pogone i pružili pomoc´ prilikom uništavanja opojne droge, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.