Federalna Vlada ponovno je pokrenula aktivnosti na istraživanju nafte te je zadužila resorno ministarstvo za izbor stručnog konzultanta.

Federalnom ministarstvu za energetiku dana je suglasnost za pokretanje postupka javne nabave zbog izbora konzultanta koji će izraditi dokumentaciju zbog raspisivanja međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

“Procijenjena vrijednost usluga stručnog konzultanta je do 1,500.000 KM s PDV-om, pri čemu cijena čini 30 posto, a tehnički kriteriji 70 posto. Konačnu odluku o odabiru stručnog konzultanta, na prijedlog Povjerenstva, donijet će Vlada FBiH”, priopćeno je.

Podsjetimo, Vlada je ranije taj posao povjerila svjetskoj naftnoj kompaniji Shell koja je, 22. rujna 2015., raskinula memorandum o suradnji potpisan u studenome 2011. s tadašnjom Vladom FBiH, javlja Večernji list.

Kao razlog raskida ugovora naveli su trenutačno stanje tržišta nafte i plina te kako više nisu zainteresirani za traženje nafte u Federaciji. Memorandum o suradnji koji je potpisan s namjerom da Shell dobije koncesiju za istraživanje nafte i plina u našoj državi potpisan je 2011. i uredno produljivan 2013. i 2014. s trajanjem do studenoga 2015.

Shell je planirao uložiti u istraživanja nafte u BiH 700 mil. dolara, 300 mil. dolara koštale bi bušotine, 80 mil. dolara vrijednost samo jedne bušotine, pet bušotina trebalo je biti postavljeno u FBiH, od 4 do 8 km dubine nalaze se zalihe nafte u FBiH. Desetljećima se govori kako su pojedina područja BiH bogata naftom.

Prema istraživanjima, područja BiH u kojima postoje značajne količine nafte su Drežnica, koja se nalazi sjeverno od Mostara, cijeli širi plan Dinarida i Posavina, od Šamca do Semberije te Majevica.

Prije rata je urađeno 15 istražnih bušotina koje su pokazale da na prostoru sjeveroistočne BiH, na dubini od 3 do 5000 metara, postoji 50 milijuna tona naftnih rezervi.