U  protekloj 2020. godini u Bosni i Hercegovini je ukupno registrirano  1.108.711 cestovnih  vozila, što u odnosu na 2019. godinu (1.175.731 mip/v) predstavlja smanjenje od 67.020 vozila, odnosno od 5,7% .

Starosna stuktura voznog parka nešto je izmjenjena tijekom protekle godine pa je oko 51% registriranih vozila u Bosni i Hercegovini starije od 15 godina, a više od 80% voznog parka starije od 11 godina.

Nešto manje od 3/4 voznog parka u BiH (74,73%) i dalje čine vozila sa dizelskim motorom, dok je broj vozila sa alternativnim gorivom manji od 4,0% od ukupnog broja motornih vozila u našoj zemlji.

Tijekom 2020. godine u BiH je prvi put registrirano 91.358 cestovnih vozila od čega je 11.768 novih cestovnih motornih vozila ili 12,88 %, dok je postotak uvezenih rabljenih cestovnih motornih vozila 87,12 %.

Detaljnu Informaciju o registriranim cestovnim vozilima u BiH u 2020. godini možete preuzeti ovdje.