Pojedinci koji su pozitivni na COVID-19, a koji se slobodno kreću bez izdanog rješenja o određenoj mjeri od strane nadležnih županijskih tijela, predstavljaju prijetnju po javno zdravlje.

Naime, Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je županijskim ministarstvima zdravstva i kriznim stožerima, županijskim upravama za inspekcijske poslove, zavodima za javno zdravstvo i upravama policije MUP-a županija hitan zahtjev za  dosljedno postupanje nadležnih županijskih organa vlasti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i Zaključcima koje je Vlada FBiH donijela na sjednici 02.07. usvojivši Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH.

Kretanje pozitivnih bez izdanog rješenja

''U zadnje vrijeme u Federaciji BiH primjetan je veći broj osoba, za koje je utvrđeno da su pozitivni na SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19, a koje se slobodno kreću bez izdanog rješenja o određenoj mjeri od strane nadležnih županijskih organa vlasti sukladno  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Navedeno predstavlja ozbiljnu prijetnju po javno zdravlje, te pogoršava i onako tešku COVID-19 epidemiološku situaciju u Federaciji BiH'', stoji između ostalog u dopisu Kriznog stožera FMZ uz napomenu kako je  regulirano da je ''zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave - općina, županija i Federacije BiH, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, gospodarskih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba''.

“Osim toga, točkom IV. Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/20), zaduženi su rukovoditelji tijela uprave i upravnih organizacija Federacije BiH i županije, odnosno rukovoditelji općinskih/gradskih službi za upravu, da u okviru svoje redovite djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće'', navodi se dalje u dopisu uz napomenu da je Vlada FBiH uz usvojenu Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva donijela i Zaključke te prema vladama kantona uputila i poseban akt kojim je predmetne zaključke dostavila na nadležno postupanje.

“Slijedom gore navedenog, tražimo da svoje daljnje postupanje, posebno u pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji, uskladite s odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te poduzimate mjere za koje ste nadležni”, podcrtano je.

Intenzivnije postupanje

Zaključcima koje je 02.07. Vlada FBiH usvojila te ih uz Zaključke posebnim aktom od 03.07. dostavila kantonalnim vladama na nadležno postupanje uz napomenu da rad po ovom aktu i Zaključku smatraju hitnim, traži se intenzivnije postupanje kriznih stožera županijskim ministarstava zdravstva, a u cilju poduzimanja i restriktivnijih mjera, ako se ocijeni da su potrebne, spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u županiji.

Navedenim se traži i pojačan inspekcijski nadzor svih inspekcija u županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori, kao i kantonalnih uprava policija, u cilju kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uvjetima pandemije COVID-19. Navedeno uključuje i iznalaženje mogućnosti na razini županija da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, spomenutim aktom Vlade FBiH upućen je zahtjev vladama županija da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području županija, nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.