Na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama našla se i točka dnevnoga reda Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje  1.1. – 31.12.2019. godine.

Budući da je riječ o iznimno važnom dokumentu čija analitika može pokazati sva životno važna kretanja u našoj općini, bitno je ukazati na neke proračunske stavke. Svjesni činjenice da su prethodna revizorska izvješća utvrdila nepodudarnost stvarnog činjeničnog stanja općinskih financija s brojkama koje se prezentiraju Općinskom vijeću, ipak ćemo se držati podataka navedenih u Izvješću o izvršenju Proračuna kako bi upoznali javnost kako se krčmi proračun.

Prilog dokumetni:

- Izvršenje proračuna za 2019.
 
- Izvršenje proračunske pričuve za 2019.

U spomenutom se Izvješću navodi da je u 2019. godini u tekućim transferima pojedincima izdvojeno 1.251.274,00 maraka. Tko su ti pojedinci te po kojim je osnovama izdavan toliki novac,ostalo je nepoznanicom. Nepoznanica je i jesu li sretnici koji su se našli na blaženoj listi općinskog načelnika dodijeljena sredstva pravdali bilo kakvim izvješćima, računima ili sličnim dokumentima što je u slučaju subvencioniranja po bilo kojoj osnovi, samo po sebi razumljivo i po Zakonu obavezno. Veličina navedenog iznosa i nedostatak bilo kakvog analitičkog prikaza o izdavanju navedenih sredstava otvara prostor pretpostavci da se radi o kontu kojim se subvencioniraju najbliži stranački aktivisti načelnika Ivančevića.

Bode u oči i iznos od 2.132.171,00 maraka isplaćen neprofitnim organizacijama. Iz navedenoga proizilazi da su neke naše udruge građana jako profitabilne. Naravno sve ima svoju cijenu. Iako nije teško zaključiti koje su to udruge, a po Zakonu su dužni objaviti njihove nazive, ipak čudi da svoju šutnju negativnih trendova u našoj općini i lobiranje za načelnika naplaćuju tako skupo. Naravno, ne bi čudilo da se  dio ovih sredstava vraća ili prosljeđuje krajnjim korisnicima, prijateljima, mentorima i suradnicima načelnika Općine.

Subvencioniranje javnih poduzeća u iznosu od 1.494.700,00 priča je za sebe. Iako bi neka od njih po opisu svojih osnovnih djelatnosti trebala biti profitabilna poduzeća, oni su kao pijavice nakačeni na općinski proračun. Za sredstva dodijeljena javnim poduzećima nema sumnje da su utrošena tamo gdje je u Izvješću i navedeno.  Čak što više, s obzirom na dinamiku stranačkog uhljebljivanja, čudi da navedeni iznos nije i veći. Koliko su općinske vlasti vješte zapošljavanju u realnom sektoru pokazuje podatak da su od predviđenog poticaja za zapošljavanje u iznosu od 400.000,00 maraka, uspjeli potrošiti ili, bolje rečeno, potaknuli nova zapošljavanja sa samo 29.500,00 maraka.

Takozvani kapitalni projekti našoj su općinskoj vlasti omiljena proračunska stavka za pranje novčanih sredstava. Stoga ne čudi što se kod nas  u protekloj godini puno gradilo, a to znači i dijelilo i kapom i šakom. Nepresušan izvor sredstava već godinama predstavlja gradski stadion u koji je uloženo toliko sredstava da bi već odavno trebao zadovoljavati uvjete za odigravanje utakmica Lige prvaka. Međutim, svi koji putuju prema Gornjoj Rami dobro znaju kako  navedeni stadion izgleda. Iako je u protekloj godini za njegovu sanaciju potrošeno 103.521,00 maraka, ne nazire se kraj ulaganja u navedeni stadion. Za očekivati je nove izdatke i u tekućoj godini.

Ako se uzme u obzir da se u naše lokalne putove već godinama izdvajaju višemilijunski iznosi, s pravom se može postaviti koliko je duga putna mreža naših lokalnih putova. Koliko je općinska vlast uložila u općinske putove, ispada da smo se do njihova dolaska kretali konjskim stazama, a sada i za najkraće putne razmake koristimo  auto-put. Uloženi iznos od 2.940.549,00 maraka svakako traži detaljniju analitičku karticu, pogotovu ako se zna da nije bilo značajnijih zahvata na bilo kojoj putnoj dionici koja bi zahtijevala toliki proračunski novac, Svakako da navedena stavka, kao i sve gore navedene, predstavlja jednu od proračunskih stavki s kojom bi se trebale pozabaviti nadležne revizorske institucije u cilju utvrđivanja transparentnosti utroška sredstava. U navedenu bi se skupinu mogu uvrstiti i iznos od 290.260,00 maraka, navodno utrošenih u izgradnju i renoviranje seoskih dvorana i igrališta, kao i iznos 420,000,00 maraka potrošen za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulturne baštine, vjeskih i pratećih objekata. Budući da se navedeni iznos ne odnosi na tekuće redovite izdatke vjerskim zajednicama, običnom je građaninu nepoznanica u koje se objekte kulturne baštine i vjerske objekte utrošio veći dio navedenih sredstava.

Imajući u vidu sve gore navedeno, nije teško zaključiti da će se utroškom proračunskih sredstava naše općine u protekloj godini pozabaviti nadležne kako revizorske tako i pravosudne institucije.

OO HDZ BiH Rama