Veleposlanik Švedske u BiH Anders Hagelberg i generalni direktor Sudske administracije Švedske Martin Holmgren održat će radni sastanak s predstavnicima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u četvrtak s početkom u 15 sati u prostorijama VSTV-a BiH.

Povod za održavanje radnog sastanka je planiranje daljeg provođenja Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudaca i tužitelja u BiH – faza 2 (Projekt ICEA), kojeg financira Vlada Švedske u iznosu od 1,7 milijuna eura za period 2017- 2019. godina.

Ovaj sastanak je također prilika da se direktoru Sudske administracije Švedske koji boravi u službenoj posjeti BiH predstavi organizacija i rad VSTV-a BiH i pravosuđa u BiH, te dogovori plan daljih aktivnosti suradnje sa Sudskom administracijom Švedske.

Osim unapređenja efikasnosti pravosuđa, cilj projekta je borba protiv korupcije i unapređenje transparentnosti pravosudnog sustava u BiH. Potreba za jačanjem nezavisnosti i odgovornosti pravosudnog sustava je naglašena i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju potpisanom sa EU (SSP) i Europskom partnerstvu. Isto se navodi kao prioritet i u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za 2015 – 2018. kao i Akcionom planu za njenu realizaciju.

Prema riječima veleposlanika Švedske, 'ovo je vrlo dobro vrijeme za početak ozbiljnog unapređenja transparentnosti pravosudnog sustava u BiH'.

Ovaj projekat se provodi u turbulentnom periodu za pravosudni sustav u ovoj zemlji, koji je izložen političkim napadima i miješanju. Prisutno je i mnogo ozbljnih, internih problema, koji su doveli prije svega do suspenzije glavnog državnog tužitelja.

Projektom je predviđena analiza zakonskog okvira koji uređuje financijske izvještaje nositelja pravosudnih funkcija i uspostavu efektivnog sustava kontrole, obrade i objavljivanja podataka iz tih izvještaja, kao i uspostavu digitalnog registra financijskih izvještaja nositelja pravosudnih funkcija. Time bi se pravosudni sustav u BiH trebao učiniti veoma transparentnim prema javnosti.

Radni sastanak je otvoren za predstavnike medija, a sudionici će biti na raspolaganju za davanje izjava na samom početku sastanka.