Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici primio k znanju Informaciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Većina zaključaka koje su poslanici predlagali tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije dobila potrebnu entitetsku većinu iz Republike Srpske te će biti upućeni Kolegiju Doma na usuglašavanje.

 Predstavnički dom PSBiH nije primio k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) za 2018. godinu, koji je razmatran u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH, s akcentom na obveze iz preporuka Europske komisije.

Niti jedan poslanik nije bio „za“ izvještaj, 22 su bila protiv, a šest zastupnika je bilo suzdržano.    

Usvojeno je više zaključaka koje su tijekom diskusije o ovoj temi predložili zastupnici, među kojima je i zaključak kojim se traži podnošenje ostavke cjelokupnog VSTV-a te da se po hitnoj proceduri u PSBiH dostave izmjene i dopune zakona o VSTV-u.

Između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se predlaže osnivanje privremene istražnog povjerenstva ovog doma koja će istražiti aktuelno stanje u pravosudnim institucijama BiH.