Ukupno 353 predstavništva stranih osoba iz 40 različitih država registrirana su u Federaciji BiH, pokazuju službeni podaci Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, piše Večernji list BiH.

Stanje po županijama

Najveći broj predstavništava otvorile su strane osobe iz Hrvatske, njih 87 ili 24,64 posto. To znači da je svako četvrto strano predstavništvo u Federaciji BiH upravo iz susjedne Republike Hrvatske. Zna li se razina ekonomske suradnje, kao i povezanost BiH i Hrvatske, ovaj podatak je logičan i očekivan.

Odmah nakon Republike Hrvatske, po brojnosti slijede predstavništva iz Slovenije, kojih je u Federaciji BiH sredinom ove godine (od kada su podaci) bilo 36, odnosno 10,19 posto. Pomalo iznenađujuće, ali na trećem mjestu po brojnosti su predstavništva čiji su osnivači državljani Sjedinjenih Američkih Država. Takvih je predstavništva 33 ili 9,34 posto.

Značajniji udio u broju predstavništava imaju još osobe iz Njemačke - 24 ili 6,79 posto, Srbije 23 (6,51 posto), Austrije 17 (4,81 posto), Mađarske i Turske 15 ili (4,24 posto), Italije 14 ili (3,96 posto), Švicarske 13 ili (3,68 posto) i Velike Britanije 9 ili (2,54 posto). Od ukupnog broja predstavništava u Federaciji BiH, najviše ih je registrirano u Sarajevskoj županiji, 259 predstavništava, što je čak 73,37 posto. Budući da je riječ o najvećem gradu i ujedno administrativnom središtu države, nije ni čudno što se većina stranih predstavništava odlučuje za registraciju u Sarajevu.

Na drugom mjestu po broju registriranih predstavništava je Hercegovačko-neretvanska županija, gdje su registrirana 34 predstavništva ili 9,63 posto, zatim slijedi Zapadnohercegovačka županija s registrirana 23 predstavništva ili 6,51 posto te Zeničko-dobojska županija u kojoj je registriranih 15 predstavništava ili 4,24 posto. U Tuzlanskoj županiji ih je 15 (4,24 posto), u Unsko-sanskoj, Posavskoj i Hercegbosanskoj županiji po 2 (0,56 posto) te Srednjobosanskoj županiji jedno registrirano predstavništvo (0,28 posto). Bosansko-podrinjska županija jedina je u kojoj nije registrirano ni jedno strano predstavništvo. Propisano je da predstavništvo strane osobe u Bosni i Hercegovini može osnovati strana osoba upisana u odgovarajući upisnik zemlje u kojoj ta osoba ima sjedište. Strana osoba može osnovati predstavništvo sama ili s drugom stranom osobom, a razlog uspostave, odnosno registracije, jest predstavljanje na teritoriju BiH u cilju istraživanja tržišta, obavljanja propagandnih, informativnih poslova te radi svog predstavljanja. Predstavništvo je sastavni dio strane osobe, nema status pravne osobe i ne može zaključivati ugovore uime osnivača predstavništva.

Propisi i omjer trgovine

Također je propisano da ovakvo predstavništvo predstavlja osoba odgovorna za rad predstavništva, koja je upisana u upisnik. Na radne odnose državljana BiH zaposlenih u predstavništvu primjenjuju se propisi koji se primjenjuju u BiH, entitetima i Distriktu Brčko BiH, a stranci koji su zaposleni u predstavništvu obvezni su pribaviti radnu dozvolu, suglasno propisima BiH. Naravno, predstavništvo može i izgubiti dozvolu za rad, odnosno biti brisano iz registra. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijet će rješenje o brisanju predstavništava iz upisnika ako strana osoba donese odluku o zatvaranju predstavništva, potom ako u svom radu ne primijeni propise BiH, entiteta ili Brčko Distrikta BiH ili ne udovoljava uvjetima propisanim odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih osoba u BiH. Jednako tako i ako strana osoba prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište ili donese odluku o zatvaranju predstavništva ili u roku od 60 dana nakon prijave o prestanku rada osobe odgovorne za rad predstavništva ne imenuje novu osobu i o tome obavijesti Ministarstvo.

Moguće je da će situacija s pandemijom koronavirusa i ekonomskim posljedicama koje su uslijedile utjecati i na promjenu broja stranih predstavništava, i to ne negativnom smislu. To bi ujedno značilo i smanjenje ekonomske i svake druge aktivnosti stranih gospodarskih subjekata u BiH.