Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je, pored ostalog, na današnjoj sjednici primilo k znanju informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvještaja političkih stranaka za 2021. godinu, sa nalazima revizije i Izvještaj o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2021. godini, kao i informaciju o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

SIP Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka, pokrenuti postupak protiv 47 političkih stranaka za koje je pregledom i revizijom njihovih financijskih izvještaja utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su u 2021. godini prekršile odredbe Zakona o financiranju političkih stranaka.

Navedeni izvještaji o reviziji političkih stranaka, sa nalazima revizije i mišljenjem revizora, bit će objavljeni na internet stranici www.izbori.ba , a mišljenje revizora i u Službenom glasniku BiH.

''Prema podacima, prikupljenim od nadležnih organa i institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, za financiranje političkih subjekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 20,996,233.43 KM. Od planiranog iznosa isplaćeno je 96,65 posto, odnosno političkim subjektima je isplaćeno 20,293,347.55 KM'', navodi se.

Informacija ne sadrži podatke o uplatama sredstava političkim subjektima iz proračuna Srednjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik jer ih još nisu dostavili.

''SIP Bosne i Hercegovine će također, na svojoj internet stranici, objaviti podatke o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini izuzev Srednjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik'', priopćio je Ured za informiranje SIP-a BiH.