Sveučilište u Mostaru i Studentski zbor Sveučilišta organizirali su tribinu pod nazivom 'Informiranje studenata stranih državljana o prijavi boravišta u BiH' koja je održana u prostorijama Filozofskog fakulteta.

Na tribini su govorili predstavnici Službe za poslove sa strancima BiH koji su istaknuli veoma mali postotak prijavljenih studenata koji dolaze iz drugih zemalja na studije u Mostar i druge gradove u BiH.

Prisutan je bio mali broj studenata od mnogo većeg broja onih koji su iz zemalja okruženja, a studiraju na Sveučilištu ili Univerzitetu u Mostaru. Na tribini su bili prisutni i voditelji Sveučilišta, prorektori, dekani, članovi Studentskog zbora.

Predstavnici Službe za strance u Mostaru objasnili su studentima postupak prijave privremenog boravka u BiH, te koje su posljedice neprijavljivanja istog za vrijeme studiranja. Pomoćnik ravnatelja Državne agencije za poslove sa strancima Grenko Arapović kazao je kako prema trenutnim informacijama nije mala brojka studenata koji nisu iz BiH, ali većina nije regulirala status stranih državljana.

"Ako država bude pokrenula zakonske korake, može doći do velikih problema što se tiče samog studiranja tih studenata. Kazne za ovakve prekršaje mogu iznositi 300 KM uz protjerivanje iz Bosne i Hercegovine", poručio je Arapović.

Istaknuto je kako nikome nije u cilju da kažnjava ili bude kažnjen na određeni način, te da se zakonske odredbe trebaju poštovati. "Krajnje je vrijeme da se studenti uozbilje, te da reguliraju status privremenog boravka u Mostaru ili drugom mjestu u BiH, jer već nakon Uskrsa uslijedit će akcije Službe za poslove sa strancima, te i ovoga puta apeliramo na strane studente da riješe pitanje boravka u ovoj zemlji", istaknuli su govornici.

Na web stranici Službe za poslove sa strancima, te na stranicama Sveučilišta postoje detaljna objašnjenja kako popuniti obrazac, koje dokumente je potrebno dostaviti i ostale pojedinosti, a rješavanje prijave se završava u roku 24 sata.

Pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna pitanja Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Vesna Kazazić navela je kako su odlučili organizirati još jedan sastanak sa studentima stranim državljanima, uglavnom iz Republike Hrvatske, kako bi ih informirali i ukazali im na zakonsku obvezu da prijave svoje boravište.

"Proteklih godina studenti su većinskim dijelom izbjegavali prijaviti svoje boravište u BiH i zbog toga smo danas pozvali odgovorne ljude iz Državne agencije za poslove sa strancima kako bi ih malo educirali i kako bi studenti izbjegli moguće velike kazne za ovakav propust", izjavila je Kazazić.

Postoje i zakonske odredbe do kada se treba riješiti prijava boravišta za narednu akademsku godinu, a pojedini od prisutnih na tribini su iskoristili priliku te su postavljali pitanja oko brojnih nedoumica. Istaknuto je kako je na Sveučilištu registrirano više od 600 studenata koji dolaze iz druge države, a njih manje od 100 je prijavilo boravište.

Na Univerzitetu 'Džemal Bijedić' brojka stranih studenata je nešto manja, ali također, veoma mali broj njih je izvršio zakonsku odredbu prijave boravišta. Ukoliko strani studenti borave u nekom od studentskih cenatara, onda bi te ustanove trebale rješiti i rješavaju veliki broj takvih slučajeva. Međutim, veliki broj studenata koji su u privatnom smještaju nisu rješili pitanje boravka, a jedan dio njih smatra kako je papirologija obimna, te iz tog razloga se ne upuštaju na korak prijave.

Iz Službe za poslove sa strancima pojasnili su kako papirologija nije obimna u odnosu na period ranije, te kako se osim u Sarajevu, pitanje boravka može riješiti u terenskim uredima te Službe i obično se sve oko prijave završi u roku od 24 sata. Pozvali su studente da se obrate terenskim uredimai riješe svoj status, te tako izbjegnu kazne.