Prosinac je mjesec kada veliki broj poljoprivrednika može odahnuti od radova. Niske temperature, mraz, snijeg, prevlažna zemlja ne dozvoljavaju mnogo toga. Međutim, to ne važi za sve.  U područjima gdje je klima povoljnija, na jugu, ili gdje uvjeti dozvoljavaju završava se oranje zemlje, rezidba voćaka, gnojidba, sjetva.

Poljoprivreda ne spava

Sada je vrijeme kad treba mnogo toga promatrati. U poljima je potrebno obići ozime usjeve i provjeriti u kakvom su stanju. Na ozimoj pšenici, ječmu i raži koji imaju više od četiri lista ili su izbusali obavlja se prihrana, ako to već niste učinili i ako se može ući u polje. Planira se sjetva jarih žitarica i drugih ratarskih kultura na proljeće. Sada se nabavlja sjemenski i ostali materijal. Prema potrebi vrši se servis i popravka poljoprivredne mehanizacije.

I dalje se beru kupusnjače. Njihov okus je još bolji poslije prvih mrazeva, posebno kod raštike. Biljne vrste koje sada rastu se štite od izmrzavanja, prekrivanjem, malčiranjem ili grijanjem. Obavljaju se pripreme za sjetvu ranog povrća ili njegovog rasada, kao i sjetva rasada raznog cvijeća. Vrijeme je za edukaciju. Sada poljoprivrednici mogu posjećivati razna savjetovanja, radionice i tribine.

Glodavci i hladnoća

Provjerava se u kakvom stanju se nalaze uskladišteni poljoprivredni proizvodi. Svi plodovi koji pokazuju znake truljenja i drugih oboljenja se uklanjaju. Obratiti pažnju na štenike. Miševi i štakori su sada u objektima gdje im je toplo i ima hrane.

Obiđite voćnjake i provjerite da nema oštećenja od glodavaca i srna, naročito na mladim stablima.

Stoka ne pravi pauzu. Svi farmeri znaju da bez obzira na mjesece, životinje moraju nahranit,i napojiti, zaštititi od hladnoće, liječiti. Za mnoge vrste životinja mijenja se hrana. Svježa trava sijenom, silažom, sjenažom i koncetriranom hranom. To im omogućava da se lakše izbore s promjenama temperature i hladnoćom, piše Agroklub.