Već godinama vodi se polemika oko toga koliko doktori opravdano propisuju lijekove, te troši li se dio preparata samo zbog interesa farmaceutske industrije. Iako je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a posljednjih godina uvelike povećao kontrolu nad potrošnjom lijekova, ona je i dalje u porastu.

Broj ispisanih recepata u 2016. godini uvećan je za 3,75 posto, broj izdanih pakiranja lijekova porastao je za 1,54 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je potrošnja po istima porasla za 3,17 posto. Prosječna cijena recepta smanjena je u razdoblju 2012. - 2016. za 23 posto, ali je taj trend usporen te je smanjenje prosječne cijene recepta u 2016. godini iznosilo samo 0,6 posto.

Ponovno smanjenje cijena moglo bi se dogoditi nakon uvođenja u praksu pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijene lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

U tablici izvješća o potrošnji lijekova za prošlu godinu u HNŽ-u stoji da je na recept izdano lijekova u vrijednosti 12,7 milijuna maraka. Godinu ranije taj iznos je bio 12,3 milijuna, što znači kako je potrošnja povećana za 400.000 maraka u godinu dana, prenosi Večernji list.