Požari u Jablanici i dalje nisu pod kontrolom i prijete objektima, navodi se u izvješću Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije.

Nakon prodora na plato Plase, požar se prethodnog dana proširio na sve strane, pri čemu je došlo do povećanja opožarene površine na oko 390 hektara.

Požar se od jučer počeo spuštati niz strme padine sa platoa Plase u pravcu kanjona Neretve. Jedan dio požarišta na platou Plase se proširio na područje općine Mostar i nastavio spuštati u pravcu Dive Grabovice.

Sinoć je ugrožena sigurnost stambeno poslovnih objekata na lokalitetu Komadinovo vrelo, a u nekoliko navrata vatrogasci i volonteri su uspjeli presjeći požarnu liniju koja je prijetila da ugrozi sigurnost naselja Donja Jablanica.

Prilikom intervencija vatrogasci su se suočavali sa odronom kamena niz strme litice, čime je bila ugrožena njihova sigurnost.

Danas je nastavljeno vatrogasno dežurstvo u rejonu Donja Jablanica-Komadinovo vrelo. Tijekom dana požarna linija se znatno približila naselju Donja Jablanica, pri čemu su i dalje ugroženi objekti na lokalitetu Komadinovo vrelo.

Nadljudskim naporima je na platou Plase jedna požarna linija stavljena pod kontrolu, te je zaustavljeno napredovanje vatre u dubinu šumskog kompleksa endemske vrste bora - munike, navodi se.