Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prekinuta je kasno popodne kod prve točke dnevnog reda i njen nastavak najavljen je za 9. svibanj.

Zasjedanje je prekinuto nakon pauze duže od dva sata.

Prethodno je, u okviru prve točke dnevnog reda, trajala izaslanička rasprava o prijedlogu novog federalnog zakona o mirovinskog i invalidskom osiguranju.

Predlagač tog zakona je Federalna vlada i jučer ga je većinom glasova podržao Zastupnički dom.

Neslužbena predviđanja su bila da će to danas učiniti i Dom naroda čime bi se stekli uvjeti za stupanje na snagu 1. srpnja, kako je njegovim tekstom i predviđeno.

Izaslanici u Domu naroda Predrag Kojović i Aner Žuljević ranije su predložili veliki broj amandmana na ovaj zakon i Vlada ih je u međuvremenu odbila, a danas je Klub izaslanika Hrvata podnio dva. Jednim je zatražio povećanje boda, predviđenog inače zakonom za obračun visine budućih mirovina u Federaciji. Vlada je propisala da vrijednost tog boda bude 13,6, dok je hrvatski klub tražio 14,3. Drugim amandmanom su hrvatski izaslanici tražili da budući zakon zadrži institut zajamčene mirovine.

O amandmanima Kluba Hrvata, kao i svim ranijim, treba da se izjasne parlamentarna tijela i Vlada kao predlagač zakona, a predsjedavajuća Doma Lidija Bradara, prekidajući sjednicu, rekla je da do tog trenutka izjašnjenje Vlade nije došlo.

Prije prekida predložila je da izaslaničku raspravu, održanu danas, ne proglasi završenom.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, obrazlažući izaslanicima ponuđeni zakon, rekao je da bi stabilizirao sadašnje financijsko stanje u mirovinskom fondu i omogućio redovnu isplatu mirovina u Federaciji.

Novi zakon ne podiže starosnu granicu za odlazak u penziju, a predviđa novi način za izračun visine mirovina - množenjem boda 13,6 s bodovima koji se dobivaju na osnovu godina staža osiguranika.

Za svaku godinu radnog staža, budućem umirovljeniku bi se računao po jedan bod ako mu je plaća bila u visini prosječne u FBiH, po dva boda ako je plaća bila duplo veća, a pola boda u slučaju da je bila upola manja od prosječne.

Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je u Parlamentu i ranije obrazlagao ovaj zakon jer nije prvi put na dnevnom redu. Navodio je primjer da bi korisnik sa 40 godina staža i plaćom u visini prosječne, ostvario ukupno 40 bodova (za svaku godinu staža po jedan bod). Množenjem s koeficijentom od 13,6, mirovina bi takvom budućem korisniku iznosila 544 KM.

Zakon koji je predložila Vlada ne bi se odnosio na sadašnje umirovljenike već isključivo na buduće, od njegovog stupanja na snagu.