Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija istaknuo je da svi u BiH, pa čak i međunarodna zajednica olako prelaze preko činjenice da su članovi SIP-a nezakonito izabrani, te da je to znak da postoji neki čudan dogovor.

"Kada je riječ o izboru članova SIP-a, postoje tri problema koje bi svi trebali znati - prvi je da se članovi SIP-a ne mijenjaju u izbornom razdoblju, drugi je pitanje prekršene procedure, a treći pitanje legitimiteta ljudi koji su izabrani", naglasio je Tegeltija.

On je poručio da preko te tri stvari olako prelaze svi u BiH, pa čak i međunarodna zajednica.

"To je znak da postoji neki čudan dogovor, sa čudnim motivima da se SIP izabere na ovaj način. Namjera je drugačija od one koja se javno priopćava", ocijenio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, iza te priče stoje političke stranke koje bi pravile neki drugi dogovor u BiH od onoga koji trenutno postoji, ali da mnogo više zabrinjava stav međunarodne zajednice, koja gleda blagonaklono na svjesno kršenje propisa u nečemu što su demokratski izbori.

Tegeltija je naveo da ima blokada u Vijeću ministara, čak i većih od blokade sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, te da su one posljedica odnosa u Federaciji BiH, koji se ne mogu definirati.

Tegeltija je izrazio nadu da će biti dogovoreni izbori u Mostaru, da je dogovor moguć tijekom ovog tjedna, čime bi bili relaksirani odnosi u Federaciji BiH, a samim tim i na razini BiH.

On je ponovio da će proračun zajedničkih institucija biti usvojen u sljedećih nekoliko dana, a parlamentarnu proceduru trebalo bi da prođe u sljedećih 30 dana.

Naveo je kako je proračun zajedničkih institucija mnogo jednostavnije usvajati, jer njegov najveći dio služi za plaće i financiranje zajedničkih institucija, dok kapitalnih projekata, socijalnih davanja i slično nema.

"Ono što će biti specifično za ovaj proračun jeste da ćemo smanjiti mnoge troškove i da ćemo odsutati od planiranog povećanja plata od četiri odsto za zaposlene u zajedničkim institucijama. Pokušat ćemo da stvoriti fond sredstava koji ćemo koristiti kao pomoć onima koji su pretrpjeli štetu zbog pandemije virusa korona", rekao je Tegeltija za ATV.

On je dodao da postoji nekoliko modela kako dodijeliti ta sredstva, od doznačavanja sredstava entitetima i Brčko distriktu, do direktne intervencije.

Tegeltija je naveo da postoji mogućnost pomoći medijima, sportu, kulturi i slično.

Predsjedavajući Vijeća ministara naglasio je da proračun BiH nema problema planirati 4.187.000 KM za financiranje lokalnih izbora, da će sredstva biti u proračun, a da je sve ostalo na Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP) BiH koji treba provesti procedure i na građanima koji trebaju izaći na izbore.