Materijali za izbore se tiskaju, Christian Schmidt je nametnuo tehničke promjene Izbornog zakona i pohvalio se kako je osigurao veću transparentnost izbornog procesa.

Ali je li to zaista tako? Više u prilogu kolege Gorana Kutle sa RTV Herceg-Bosne.