Samo prošle godine u Hrvatsku je cestovnim putem ušlo i izašlo oko 51 milijun putnika, izdano je vise od 10.000 carinskih prekršaja u putničkom prometu, a naplaćeno je i preko 16 milijuna eura kazni.

“Carini se treba prijaviti unos sve robe iznad 300 eura pa i ti auto-dijelovi dijele sudbinu sve ostale robe koju putnik sa sobom nosi i kao takvu su dužni ju prijaviti carinskom službeniku“, ističe Jure Ursić, predstojnik Graničnog carinskog ureda Karasovići.

Zato – pamet u glavu, piše kroativ.at