U prvom polugodištu 2020. direktne strane investicije u Bosni i Hercegovini su iznosile 350 milijuna KM, što predstavlja pad od 47 posto u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Centralne banke BiH na koje je danas upozorio predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

U prethodne dvije godine direktne strane investicije u BiH bile su veće od 500 milijuna KM zbog čega su perspektive za kraj godine "vrlo crne", smatra Šarović. On upozorava da bi BiH do kraja 2020. godine mogla biti najgora zemlja za biznis u cijeloj Europi.

"Direktne investicije u BiH snažno utječu na ekonomski rast zemlje, ali u proteklim mjesecima više se govorilo o zaostajanju zemlje po svim parametrima, usljed objektivnih razloga zbog pandemije. Međutim, pitanjima direktnih stranih investicija, koja su za mene od izuzetnog značaja za ovu zemlju, nije posvećeno dovoljno pažnje", kazao je Šarović.

Do kraja godine, kaže Šarović, očekuje se da će biti zabilježena najniža direktna strana ulaganja u BiH, s padom od 50 posto u odnosu na proteklo desetljeće. 

"Činjenica je da jedan broj kompanija koje su vodili strani investitori napuštaju BiH. Oni prodaju svoje biznise domaćim gospodarstvenicima, što je nepovoljno jer očito ne žele investirati u BiH. Smanjenje direktnih stranih investicija, koje su inače u BiH najniže u regiji, direktno će se odraziti na bruto domaći proizvod zemlje, na manji broj biznisa i na smanjenje stope zaposlenosti", rekao je Šarović.

Pored pandemijske krize, Šarović kao razlog niske razine stranih investicija u BiH navodi i nepovoljno ekonomsk ozračje na koji se žale strani investitori i potencijalni strani investitori. Kako kaže, nezadovoljni su poslovanjem, skupom i sporom administracijom, ali i kompliciranom političkom situacijom i neodgovornošću donositelja odluka.

"Ovo je jedna sumorna slika i potreba za jednom vrstom alarma kada je riječ o direktnim stranim ulaganjima. To će se odraziti i na druge ekonomske parametre tako da će BiH 2020. godinu završiti kao najgora destinacija za biznis, ne samo u regiji, nego i u cijeloj Europi", zaključio je Šarović.