"Nova školska godina započela je 3. rujna, a inspekcija je svoje kontrole i aktivnosti odmah nastavila u javnim i privatnim školskim i predškolskim ustanovama na području Sarajevske županije, a sve s ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih obitelji", poručio je danas na konferenciji za medije član Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Sarajevske županije inspektor Izet Smajić, prenosi Oslobođenje.

Prema njegovim riječima, kontrolirano je poštivanje propisanih zaštitnih mjera i fizičke distance za đake i školsko osoblje, vrsta i količina dezinfekcijskih sredstava i sredstava za osobnu higijenu, organizacija ishrane i produženog boravka te uspostavljanje i pridržavanje kriznog plana pripravnosti na razini ustanova.

Sanitarno-higijenski nadzor poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera do sada je izvršen u 126 odgojno-obrazovnih ustanova, od čega 80 u osnovnim školama, 38 u srednjim školama i osam u predškolskim ustanovama.

Utvrđene nepravilnosti

"U trenutku nadzora u 104 škole (72 osnovne i 32 srednje) sve naložene mjere i preporuke su bile u potpunosti ispoštovane. Radi utvrđenih nepravilnosti za ukupno 13 škola (sedam osnovnih i šest srednjih) izdana su rješenja s korektivnim mjerama koja su u roku od 24 sata provedene, dok su za tri škole (dvije srednje i jednu osnovnu) inspektori izdali šest prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 10.500 KM", istaknuo je Smajić.

Kako je naveo prekršajne i upravne mjere donesene su zbog nepoštivanja naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, neusklađenosti vezanih za broj djece u produženom boravku, organizacijske nepravilnosti vezane za ishranu učenika u produženom boravku i načina ishrane uopće, kao i nedonošenje kriznog plana pripravnosti u slučaju pojave oboljenja.

"Napominjem da se trenutno izvodi nadzori u javnim i privatnim predškolskim ustanovama na kojima prioritet nadzora ostaje sve dok se predviđeni plan ne ostvari. Važno je spomenuti i da je rad inspektora na terenu sve do srpnja ove godine imao preventivno/korektivni karakter, međutim nakon pogoršanja epidemiološke situacije i zahtjeva kriznih stožera, osim pojačanog intenziteta u pogledu broja nadzora, inspektori su djelovanje na terenu zamijenili represivnijim sankcioniranjem prekršitelja", potcrtao je Smajić.

Dodao je kako su na području Sarajevske županije i dalje najčešće sankcionirani ugostiteljski objekti, posebno nargila barovi, kao i trgovine.

Podsjetio je kako se od ožujka pa sve do danas inspekcijski nadzori provode svakodnevno s organizacijom rada u dvije smjene, uključujući i noćne sate kada se kontrole vrše u ugostiteljskim objektima, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova SŽ.

"S tim u vezi, od početka ožujka do danas sanitarni inspektori Županijske uprave za inspekcijske poslove SŽ izvršili su ukupno 9.248 inspekcijskih nadzora ugostiteljskih i trgovačkih objekata, tržnih centara, kozmetičkih/frizerskih salona, pekarnica, kladionica, škola, vrtića te ostalih subjekata nadzora na koje se donesene naredbe odnose", rekao je.

Donesena rješenja

U tom razdoblju izdata su 254 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 424.695 KM, a broj donesenih rješenja sa prevenitivo-korektivnim mjerama iznosi 830.

Inspektori su, na osnovu dostavljenih epidemioloških izvještaja JU Zavoda za javno zdravstvo SŽ, donijeli 3.723 rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima, uz napomenu da se dnevni izvještaji o broju donesenih rješenja dostavlja zavodima za javno zdravstvo Federacije i SŽ, radi vođenja evidencija u skladu s naredbama kriznih stožera ministarstava zdravstva.

Također, sva donesena rješenja se dostavljaju i MUP-u SŽ čiji službenici svakodnevno prate poštivanje mjera o zabrani kretanja, na osnovu čega sačinjavaju i Inspekciji dostavljaju službene zabilješke o eventualnim prekršajima.

Na osnovu do sada dostavljenih zabilješki, sanitarni inspektori su protiv 26 osoba u SŽ pokrenuli prekršajne postupke pred nadležnim sudom.

Od proglašenja pandemije, kao i u periodu pogoršanja epidemiološke situacije u KS, sanitarni inspektori raspoređeni u dvije smjene, svakodnevno su vršili nadzore na terenu (uključujući i dane vikenda i rad u noćnim terminima), na području svih devet općina KS, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi donesenih od kriznih stožera ministarstava zdravstva Federacije BiH i KS.

Krizni stožer

Istovremeno, prioritetno su postupali i u pogledu izdavanja rješenja o zabrani kretanja osobama koje su bile u direktnom kontaktu s oboljelima od Covid-19 ili s osobama za koje postoji sumnja da su zaražene koronavirusom, uključujući i praćenje poštivanja donesenih mjera.

Kako Uprava nema dovoljan broj sanitarnih inspektora koji bi, s obzirom na broj subjekata nadzora u SŽ, mogao adekvatno odgovoriti zadatim potrebama u uvjetima pandemije, da bi se prevladao problem nedostatka kadra, izvršeno je preraspoređivanje inspektora iz drugih oblasti koji djeluju u sastavu Uprave. To je urađeno na način da su im date ovlasti za obavljanje poslova sanitarnog inspektora, čiji je referat da izvode kontrolu provođenja mjera iz donesenih naredbi te se na taj način osiguralo da nadzor nad provođenjem mjera u SŽ svakodnevno prati između 15-20 inspektora.

Trenutna epidemiološka situacija u SŽ ne zahtjeva uvođenje restriktivnih mjera za građane, jer su predstavnici kriznih stožera i vlasti izdvojili SŽ kao primjer za pohvalu radi načina koordinacije organa, kao i organizacije kontrole poštivanja donesenih mjera.

"Kako bi se trenutna zadovoljavajuća epidemiološka situacija u SŽ zadržala, ali i da bismo spremno dočekali nove epidemiološke rizike koje donosi jesen, inspektori Županijske uprave za inspekcijske poslove SŽ će nastaviti i dalje provoditi aktivnosti koje su preduzimane i u proteklom razdoblju", najavio je Smajić, priopćeno je iz Službe za protokol i press SŽ.