Luk je kultura koja je dosta osjetljiva na kiselost tla pa se sadnja crvenog luka u jesen preporučuje na tlima blago kisele do neutralne reakcije pH vrijednosti 6 – 7.

Obradu tla za sadnju luka potrebno je obaviti odmah nakon skidanja pretkultura na većim površinama oranjem na dubinu 30 cm.

Najbolje vrijeme za sadnju crvenog luka u jesen je druga dekada listopada. Nakon takve sadnje do ulaska u zimu biljke će se već dobro ukorijeniti i pripremiti za prezimljenje.

Za sadnju crvenog luka u jesen treba izabrati duboka, dobro propusna tla laganijeg mehaničkog sastava koja su bogata organskim tvarima.

Nepovoljna tla za sadnju luka su ona teška, te za vodu slabo propusna tla. Tijekom zime, zbog slabe dreniranosti na takvim tlima se može duže ili kraće vrijeme zadržavati voda koja će uništiti usjev.

Na pripremljene gredice lučice luka se sade u redove razmaka 25 – 30 cm. Razmak posađenih lučica u redu treba biti 8 – 10 cm.

Sadnja crvenog luka u jesen, obvezno ide u plodoredu i obično dolazi iza kultura koje su gnojene stajskim gnojem kao što su kupus, rajčica, krastavci i paprika.

Na istoj površini uzgoj luka ne bi trebalo ponavljati barem tri godine, piše Životistil.hr.