Centralna banka Engleske upozorava da će automatizacija i robotizacija za deset do 20 godina preuzeti više od 80 milijuna poslova u SAD i 15 milijuna u Britaniji.

Banka precizira da će roboti i drugi strojevi preuzeti oko 50 posto radne snage u svakoj zemlji!?

Glavni ekonomista Banke  ističe da kompjuteri postaju sve sofisticiraniji, te da automatizacija ugrožava poslove za koje se prije mislilo da su namijenjeni isključivo ljudima.

"Ovi strojevi, za razliku od prošlih, imaju potencijal da zamijene ljudski mozak i ruke" - pojašnjava on.

Centralna Banka Engleske ističe da robotizacija najviše ugrožava administrativne, činovničke i proizvodne radnike.

Ipak, navode stručnjaci, dolazak robota ne znači nužno i porast nezaposlenosti.

Ljudi će svoje vještine prilagoditi zadacima na kojima će i dalje imati prednost nad strojevima.

Ne događa se prvi put da tehnologija radikalno transformira radnu snagu. Mnogi fizički radnici bili su prisiljeni da potraže sofisticiranija zanimanja tijekom i nakon industrijske revolucije.

Ali, situacija je sada drugačija, jer "inteligentni" roboti prodiru u oblasti koje zahtjevaju osrednje vještine, ostavljajući ljudima samo poslove sa najnižim i najvišim zahtjevima, prenosi Srna.