Svečana akademija povodom institucionalne akreditacije održana je na Sveučilištu u Mostaru. Rektor prof. dr. Zoran Tomić rekao je ovom prilikom kako je danas Senat jednoglasno usvojio novi Statut SUM, nakon što je prethodno dobio suglasnost od Upravnog vijeća i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ.

Mišljenja je kako ''novi Statut SUM odražava integracijske procese ali je u svojem funkcionalnom dizajnu duboko decentraliziran i prilagođen optimalnim potrebama naših sastavnica/fakulteta.  Usvajanjem Statuta završava akademska integracija Sveučilišta mada ovi procesi nikada ne završavaju''.

Danas je usvojen i Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetnička-nastavna i nastavna zvanja kojim su postroženi izbor u znanstveno nastavna i umjetnička zvanja na Sveučilištu.

Prije usvajanja Statuta i Pravilnika donijeta je i odluka o pravnoj integraciji i prihvaćen je model financijske integracije.

Rektor je istaknuo kako su Senat i Upravno vijeće Sveučilišta u protekle dvije godine usvojili 23 pravna akta, a osvrnuo se i na značenje Strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru za razdoblje 2018. – 2023. godine.

''Za uspješno vođenje ovog zahtjevnog procesa, Sveučilište je pristupilo izgradnji  učinkovitog sustava  praćenje ispunjavanja planova i realizaciju strateških ciljeva, što podrazumijeva jasne procedure izrade  planova i aktivnosti kojima se određuju odgovornosti, rokovi i resursi za provedbu aktivnosti koje Sveučilište namjerava postići'', rekao je rektor Tomić.

Govorio je i o realizaciji zaključaka koji su na liniji akademske integracije i koji će povećati vidljivost Sveučilišta u Mostaru: zajedničke nastavne baze, baze programa cjeloživotnoga učenja, zajednički registar radova nastavnog osoblja, sveučilišnu bazu preko 100 izbornih kolegija s općim kompetencijama koje mogu birati svi studenti Sveučilišta, zajedničku sveučilišnu bazu alumnija, usvojili zajedničke pravne akte na razini Sveučilišta itd.

Sveučilište je u prošloj godini zaposlilo više od 20 novih asistenata uz potporu i sufinanciranje Zavoda za zapošljavanje, što je značajno ulaganje u budući razvoj kadrova i akademskog osoblja na Sveučilišta. Ustrojena  je služba za ljudske potencijale na Sveučilištu u Mostaru.

Senat je donio odluku o pokretanje 20 novih studijskih programa, integrirani studij medicine na engleskom jeziku, te 4 studijska programa na  trećem, poslijediplomskom doktorskom studiju.

Na Sveučilištu je formirano i Karijerno savjetovalište, s ciljem podrške trenutnim, budućim i bivšim studentima Sveučilišta u planiranju i usmjeravanju karijere.

U protekloj akademskoj godini na Sveučilištu su promovirana 2.322 studenta tj. 1.222 prvostupnika, 1100 magistara struke u svim područjima djelatnosti, što je veliki potencijal za napredak i reformu društva u cjelini. Promovirano je i 37 doktora znanosti.

Danas studenti i djelatnici Sveučilišta u Mostaru znanje i iskustvo mogu stjecati na 42 visokoobrazovne europske institucije. U protekle dvije akademske godine ostvarena je 81 mobilnost studenata, te čak 120 mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja. Tijekom 2019. godine odobreno je osam projekata na razini Bosne i Hercegovine, od kojih je Sveučilište partner na šst. Ove godine prijavljeno je čak 29 projekata čiji se rezultati očekuju u kolovozu.

U svibnju 2019. organiziran je prvi međunarodni Staff training week na kojemu je središnja tema bila prepoznavanje mobilnosti na visokoobrazovnim institucijama.

    Sveučilište se trenutačno nalazi na 4671. mjestu svjetske Webometrics ljestvice od ukupno više od 28.000 visokoškolskih institucija. U faktoru PRESENCE, na ovoj ljestvici, SUM se podigao za 350 mjesta u zadnjih godinu dana, u faktoru IMPACT za 400 mjesta, a u faktoru OPENNESS za čak 1350 mjesta u zadnjih godinu dana.

Sveučilište u Mostaru je u ožujku 2019. prvi put apliciralo na svjetsku prestižnu rang-listu TIMESA, a također je u srpnju 2019. prvi put apliciralo na QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS gdje je na 280. mjestu, te na GREENMETRIC ljestvicu na kojoj je na 225. mjestu. Riječ je o svjetskim ranking ljestvicama.

Rektor je istaknuo i kako su ove godine dobili i poziv za prijavu na WURI ljestvicu …..

Ove je godine Sveučilište utemeljilo svoju nakladničku kuću PRESSUM. U njezinu okviru danas se izdaje 16 znanstvenih časopisa. Završeni su svi pripremni radovi, trenutačno se radi na opremanju i uskoro slijedi otvaranje elektroničke tiskare Sveučilišta u Mostaru u okviru PRESSUM-a što će omogućiti puno lakše tiskanje svih izdanja po pristupačnim cijenama.
Akreditacija Sveučilišta u Mostaru

Sveučilište u Mostaru uspješno je prošlo postupak institucionalne akreditacije te se tim povodom danas održava svečana Akademija na Medicinskom fakultetu.

Povjerenstvo domaćih i međunarodnih stručnjaka posjetili su Sveučilište 22. i 23.  listopada 2019. Nakon višednevnog rada Povjerenstvo za vanjsko vrednovanje donijelo je Mišljenje o ishodu akreditacije.

Povjerenstvo zaključuje da su Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini na Sveučilištu u Mostaru ispunjeni, i to:

Kriterij 1. Politika osiguranja kvalitete potpuno ispunjen;
Kriterij 2. Izrada i odobravanje programa potpuno ispunjen;
Kriterij 3. Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta potpuno ispunjen;
Kriterij 4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje potpuno ispunjen;
Kriterij 5. Nastavno osoblje znatno ispunjen;
Kriterij 6. Resursi za učenje i potpora studentima potpuno ispunjen;
Kriterij 7. Upravljanje informacijama potpuno ispunjen;
Kriterij 8. Informiranje javnosti znatno ispunjen;
Kriterij 9. Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa znatno ispunjen;
Kriterij 10. Periodično vanjsko osiguranje kvalitete potpuno ispunjen.

Na osnovu toga, Povjerenstvo utvrđuje mišljenje da je rad Sveučilišta u Mostaru u cjelini usklađen s Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, te preporučuje Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine izdavanje Preporuke za akreditaciju Sveučilišta u Mostaru na razdoblje od pet godina, te Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona izdavanje Rješenja o akreditaciji u skladu s tom preporukom."