U župi Prozor i ove godine, kao molitva za dobar urod, ali i molitva na grobovima svojih predaka i rodbine, u naseljima koja pripadaju ovoj župi, biti će služene svete mise "proljetnog“ blagoslova prema sljedećem rasporedu:

Ometala, 1. svibnja  – subota u 11:00 sati
Borovnica, 8. svibnja, subota u 11:00 sati
Ćališi, 8. svibnja – subota u 11:00 sati
Lug, 9. svibnja – nedjelja u 10:30 sati
Paljike, 13. svibnja – četvrtak u 11:00 sati
Perići, 15. svibnja – subota u 11:00 sati
Šlimac, 15. svibnja . subota u 11:00 sati
Gmići, 16. svibnja – nedjelja u 11:00 sati
Dobroša, 22. svibnja – subota u 11:00 sati
Prozor, 23. svibnja – nedjelja u 11:00 sati
Šerovina 21. kolovoza, subota u 11:00 sati
Gornji Višnjani, 28. kolovoza, subota u 11:00 sati