Poštovane Ramkinje i Ramljaci, braćo i sestre,

Povod ovom otvorenom pismu su višestruki istupi općinskoga načelnika Joze Ivančevića u raznim medijima (link) kao i razgovor s doktoricom Marom Anđelić, nositeljicom liste HDZ 1990. (link).

Njihove izjave pune su neistinitih tvrdnji vezanih za JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama objavljene na web-portalu ramski-vjesnik.ba. Dr. Anđelić vrlo bahato proziva sadašnjeg gvardijana, Humanitarnu organizaciju Kuća mira Franjevačkog samostana Rama-Šćit, kao i one koji tobože sabotiraju realizaciju projekta dovršetka staračkog doma u našoj Općini. Nečuveno  huškanje da narod uzme stvar u svoje ruke. Stoga je vrlo važno čuti i drugu stranu, vrlo važno je čuti potpunu istinu o svim ovim događajima kako bi se vidjelo koliko se Općina upliće i u strogo unutar-crkvene poslove.

Godine 2016. nastupile su redovne promjene Uprave Franjevačke provincije Bosne Srebrene. a slijedom toga i personalne promjene na službama i ustanovama u Provinciji pa tako i u samostanu i u župi Rama Šćit. Kao nikada do tada u povijesti ove promjene su postale glavna tema rasprava lokalnih političara, prije svega općinskoga načelnika Joze Ivančevića, HDZ- 1990 kao vladajuće stranke iz koje dolazi i sam načelnik koji su, opijeni financijskom i političkom moći, mislili kako oni mogu i na crkvene službe postavljati sebi podobne. Civilna vlast, što je nezapamćeno i nedopustivo u povijesti našega kraja, mislila je upravljati i samom Upravom Bosne Srebrene, a kako nije uspjela u tom naumu, onda su u javnosti počeli osporavati legalnost i legitimitet novog gvardijana. I prije same primopredaje službe dotadašnjeg gvardijana fra Tomislava Brkovića i sadašnjega fra Andrije Jozića, počele su neosnovane, neumjesne i nekorektne izjave upućene novom gvardijanu i upravi samostana. Nezabilježeno je u povijesti da se ovako nešto radilo, pa ni pod komunističkom vlašću, ni u vrijeme srpskog kralja Aleksandra i njegove diktature kao ni turske vlasti, da se civilna vlast toliko uključila u unutarfratarske i unutacrkvene odnose. Pri tome su, nažalost imali i podršku nekolicine ramskih fratara, u potpunosti i nefranjevački usko interesno-financijski povezanih s načelnikom Ivančevićem, koji su i sami precijenili svoje snage i umislili se kako su oni zapravo paralelna Uprava Provincije, kako oni svojim glasovima mogu postavljati svoje ljude na pojedine službe kao da uopće ne postoji starješinstvo Bosne Srebrene koje popunjava  franjevačke župe, samostane i postavlja ljude na službe za koje Starješinstvo Provincije  smatra da su prikladni da to vrše na najbolji mogući način.

Javnost treba znati kako je primopredaja samostana i njegovih materijalnih i nematerijalnih dobara kao i župe između dotadašnjega i sadašnjega gvardijana izvršena nepotpuno. Naime, Dom za stare i nemoćne kao njegovo materijalno vlasništvo nisu predani sadašnjem gvardijanu u posjed. Ni jedan papirić, dokument, račun, knjiga računa, ključ, pečat, niti žiro račun Doma nisu u posjedu sadašnjega gvardijana. Na uvid dajem presliku dokumenta primopredaje pa vam time dajem i slobodu da sami istumačite što to piše u tom dokumentu!

Preslik dokumenta primopredaje - link

U nastavku vam želim predočiti  mehanizme opstrukcija:

Upravljačke strukture Doma:

Samostan Rama-Šćit je osnivač HO Kuća mira koja opet ima svoju upravnu strukturu. Nju predstavljaju predsjednik i zamjenik. HO Kuća mira delegira dva člana u UO Doma.   Odlukom Uprave Provincije gvardijan i vikar samostana po službi postaju članovi  UO Doma, što Kapitul / Skupština HO Kuća mira formalno trebaju izglasati. Ova odluka interno obvezuje  svakoga člana Kapitula. Uostalom  to je bila praksa  do trenutka   promjene Uprave samostana 2016. 

Preslik odluke Uprave Provincije - link

Općina delegira jednoga člana UO Doma i time se zaokružuje upravljačka struktura Doma koja opet bira ravnatelja kao izvršni organ uprave. Međutim, načelnik Ivančević od trenutka promjena 2016. g. osporava legitimnost delegata iz reda HO Kuća mira, što je za rezultat imalo da HO Kuća mira nema nikakvoga uvida niti ovlasti u Domu. Baš nikakve ovlasti! Ovo stanje za posljedicu  ima i to da Dom nema ravnatelja jer ga nema tko birati!  Pored ove statutarne odluke praksa je bila da gvardijan  i  načelnik  kao suvlasnici imenuju ravnatelja Doma. Načelnik  ovu mogućnost  i ponudu od strane gvardijana  fra Andrije uporno odbacuje.

Preslik dokumenta imenovanja ravnatelja (link 1 - link 2)

S ciljem utvrđivanja stvarnoga stanja suvlasničkih odnosa bio sam kao gvardijan prisiljen angažirati revizora koji je to u svom nalazu i utvrdio. Taj dokument isto tako prilažem na uvid.

Preslik Revizorskog nalaza (link 1 - link 2)

Ništa od onoga što je načelnik tumačio da će ga revizor pokušati inkriminirati i optužiti nije istina, nego njegova uobičajena podvala.

Načelnik je više puta obmanjivao javnost različitim prijedlozima za rješenje ovog problema iza kojih nije stajao.

1. Da Kuća mira otkupi suvlasnički dio Općine.
2. Da Općina otkupi suvlasnički dio Kuće mira.
3. Da se suvlasništvo proda trećoj strani.

Ni jedan od ovih prijedloga Načelnik nije niti pokušao riješiti! Naprotiv, stavio je HO Kuću mira a time i gvardijana i samostan na optuženičku klupu suda u Konjicu. Epilog tog suđenja očekujemo uskoro.

Od preuzimanja župe Rama-Šćit i predsjednika HO Kuća mira Franjevačkog samostana uočio sam u Statutu Kuće mira jedan član, nepovoljan po samu Kuću mira i samostan, a u kojem stoji da u slučaju likvidacije Kuće mira i drugih nepovoljnih okolnosti njena imovina pripadne Općini.

Preslik člana Statuta Kuće mira - link

Nevjerojatno je da su pojedini franjevci odredili tako i time otvorili put da se Općina preko Kuće mira jednostavno dograbi imovine samostana, a time i samoga Doma. Mi smo kao Uprava odlučni da izmijenimo ovu nepovoljnu stavku. Istini za volju, ovu stavku Statuta  i dalje podržavaju pojedini ramski fratri koji otvoreno rade protivno interesima samostana i neskrivećki podržavaju načelnika i općinsku vlast, sve zbog poslova i ogromnih donacija koje im godinama daje načelnik Ivančević.

Nadalje, iako se u javnosti neprestano nastoji prikazati da je H.O. Kuća mira Franjevačkog samostana Rama-Šćit, glavna KOČNICA dovršetka i otvaranja Doma, istina je da to čini zapravo Općina Prozor-Rama koja želi sudskim putem steći vlasništvo nad zgradom Doma i tako ju oduzeti HO Kuća mira Franjevačkog samostana Rama-Šćit.  

Da se radi o očitoj opstrukciji od strane Općine Prozor-Rama ukazuje i činjenica da je Općina Prozor-Rama kod Općinskog suda u Konjicu podnijela tužbu protiv H.O. Kuća mira Franjevačkog samostana Rama, kojom traži pravo vlasništva nad 2/3 Doma. Sve te činjenice ukazuju kako Općina Prozor-Rama postupa protivno Temeljnom Ugovoru u kojem je precizirano suvlasništvo u omjeru 2/3 HO Kuća mira i 1/3 Općina umjesto da se pridruži HO Kuća mira Franjevačkog samostana u ostvarenju cilja radi kojega je prvotno i uspostavljena suradnja, a to je boljitak šire društvene zajednice.

Preslik tužbe, tužitelj Općina Prozor Rama i tuženik HO Kuća mira Franjevačkog samostana Rama:
Link1
Link 2
Link 3

U svakom istupu vladajućih koristi se prilika da se iskaže mržnja prema svima koji misle drugačije i koji se usude iznijeti svoje mišljenje, pri čemu se posebno diskriminira one koji su na bilo koji način vezani uz franjevački samostan Rama-Šćit. Predmet mržnje je posebno gvardijan fra Andrija Jozić koji se nije htio povinovati političkim pritiscima i ucjenama. Iz načelnikova kruga ljudi širi se potpuno lažna informacija da je gvardijan izabran nelegalno i to političkom odlukom i utjecajem. Vrijeme je da ramska javnost sazna i jednu poraznu činjenicu, a to je da je jedini politički subjekt koji se izravno umiješao u izbor Provincijala BS bio sam načelnik Jozo Ivančević što je i materijalno dokazivo. On je  jedini političar koji se aktivno uključio u lobiranje za jednog od kandidata za Provincijala kod jednoga člana Provincijskoga kapitula, što je i sam priznao "jesam zvao ali nisam nudio novce"! To mu ipak nije smetalo da druge optuži za utjecaj na izbore i imenovanja bez ikakvih argumenata!

Jedini cilj koji se želi postići jest da se još jednom pokuša unijeti razdor ili barem pomutnja između samostana/fratara s jedne strane, i vjernika s druge strane i time pribave politički poeni. Poznato mi je da je veliki broj ramljaka i ramkinja žalosno zbog nesporazuma za koji se optužuje samostan i gvardijana. Tu jedinu svijetlu točku u Rami kroz cijelu povijest, koju nisu mogli ocrniti ni komunisti, žele ocrniti pojedini Hrvati-katolici koje je opila vlast  i zaslijepila mržnja. U tome nažalost imaju podršku i nekolicine ramskih fratara koji su, protivno svim franjevačkim i crkvenim odredbama, postali najveći politički agitatori za trenutnu civilnu vlast i načelnika u Prozor Rami. Početak i kraj priče je u onima koji su projekt doma započeli, doveli skoro do kraja i blokirali. Istina se mora osloboditi.

Žao mi je što svojim lažima i povezanošću s politikom truju dušu ramskog čovjeka i što nas je u Rami sve manje, unatoč tolikim „uspjesima“ i daleko „najboljom“ ekonomskom situacijom koju vladajući takvom krivo prikazuju! U prilog govori neosporna činjenica da od 18. 07. 2016. g. samostan Rama Šćit nije dobio niti jedne KM od Općine Prozor-Rame, iako je proračun za 4 godine mandata iznosio oko 100 milijuna KM (cca 100.000.000 KM), dok su prije toga zajednički dijelili zajedničke novce. Nama ramskim fratrima ni ne trebaju politička podrška nijedne stranke niti njihovi novci. Imamo ljubav svog naroda koji nas je stoljećima hranio i brinuo se za nas, tako da nam nikada ništa nije falilo. Dostojanstvo se ne prodaje za novce. Danas je u mnogim medijima izašao članak porazan po današnju ramsku vlast i načelnika: Rama, premda financijski najbogatija općina je na prvom mjestu po iseljavanju ljudi iz Rame. U što se ulažu ti silni novci, kamo oni idu, kome se daju? Sigurno se ne troše isključivo na dobrobit našeg naroda, jer da je tako, ne bismo bili na sramotnom prvom mjestu u našoj državi po broju ljudi koji se iseljava iz Rame. Opetovanim obmanama načelnik će ponovo tražiti krivca u drugima.

Poveznica na članak: https://www.klix.ba/vijesti/bih/iako-je-jedna-od-najbogatijih-opcina-u-fbih-iz-prozor-rame-se-gradjani-najvise-iseljavaju/201014144

Pred nama su izbori i ja se ne želim u njih petljati niti agitirati za bilo koga. Ali nemam mandat zatomiti istinu. Neka bude onako kako narod sebi izabere. Tko god bio načelnik, za mene će biti legalno izabran.

Dragi moji, pored svih izrečenih obmana, mržnji, poniženja, pritisaka, objavljivanja raznih karikatura, koje su u ove zadnje četiri godine bile uperene protiv gvardijana i pojedinih fratara Franjevačkog samostana Rama-Šćit nismo pristali niti ćemo ikada pristati na JEDNOSTRANU promjenu vlasništva nad Domom u korist Općine Prozor-Rama. Predstavnicima Općine Prozor-Rama je poznato da je DOM u većinskom vlasništvu HO Kuća mira, tako će i ostati unatoč njihovoj njihovoj političkoj i ekonomskoj moći koju imaju.

S poštovanjem,                    
Fra Andrija Jozić
Predsjednik HO Kuća mira i gvardijan